Kommunestyret får nå i høst en ny, fast møtende representant. Den gamle SV-veteranen Dag Westhrin har som tidligere omtalt trukket seg og overlater plassen til Charlotte Midjo.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Som de fleste nå vet, gir Dag Westhrin seg i kommunepolitikken og flytter hjem til Kragerø. Det betyr at hans vara, Charlotte Midjo, overtar hans plass. Men hvem er så hun? Nittedalsavisen tok en prat med henne for å få svar på dette.
Ja, hvem er Charlotte Midjo?
- Jeg er opprinnelig fra Lillehammer, der jeg har bodd mesteparten av mitt liv. Vokste opp på et småbruk der vi hadde hester, to Islandshester. Etter videregående tok jeg ett år på folkehøyskole med fokus på idrett og natur. Etter året på folkehøyskole, var det tid for yrkesvalg. For Unge Charlotte innebar det syv år med studier i Trondheim. Her studerte hun blant annet historie, pedagogikk og idrett før hun endte som lærer med mastergrad i spesialpedagogikk. Men det ble ikke bare lærerjobbing for den nyutdannete læreren. I feriene var det diverse sommerjobber og utenlandsturer.

Likte Nittedal fra første stund
Men hvordan havnet du i Nittedal?
- Det skyldes kjæresten min. Han fikk jobb i Oslo, og jeg flyttet etter. I Oslo fikk jeg jobb på Sofienberg ungdomsskole. Men vi ønsket oss ut av Oslo, og andre gangen jeg besøkte Nittedal, kjøpte vi hus der.
Hun likte Nittedal fra første stund.
- Jeg husker ennå hvor utrolig hyggelig det var å komme til et sted der folk sa hei og smilte til hverandre, ikke bare stressa avgårde.
Så hun bestemte seg for å slå rot her i bygda. Det ble jobb som lærer på Rotnes skole og ekteskap, selvfølgelig i Nittedal kirke. To fantastiske barn har det også blitt siden hun kom hit til bygda.
Så ble det politikk. Men det samfunnsengasjementet startet lenge før hun kom hit til bygda.
- Jeg har vært samfunnsengasjert helt siden videregående. På videregående var jeg leder for Natur og ungdom i Lillehammer. , Jeg engasjerte meg i studierådet, og var blant annet med på å gi innspill til utformingen av Campus.

Naturlig å engasjere seg
- Da jeg flyttet til Nittedal var det naturlig for meg å engasjere meg i samfunnet rundt meg. Jeg var mer usikker på partivalget, men da Høyre, Frp, Venstre og KrF dannet regjering, falt jeg ned på at SV var mitt parti. Dette fordi partiet har en bra miljøpolitikk og jobber for at ressursene blir mer rettferdig fordelt. Dette er et valg jeg ikke har angrep på.
Selv om hun er fersk i politikken, gikk det ikke langt tid før det nyinnmeldte medlemmet ble invitert med på en masse aktiviteter i regi av partiet. Lokallaget i Nittedal ble også veldig aktivt etter hvert, og hun ble valgt inn i hovedutvalget for miljø og samfunnsutvikling.
- Når man er så fersk som jeg var, er det flott å ha et så sterkt og aktivt lokallag å støtte seg til når man skal ta viktige beslutninger i krevende saker.
Charlotte Midjo synes det er trist at Dag Westhrin gir seg i politikken. Men hun er innstilt på å gjøre en solid innsats i kommunestyret.
Men hvilke lokale saker er viktig for henne nå som hun er blitt kommunepolitiker?
- Jeg kommer til å jobbe hardt for at barnetrygden ikke blir regnet som inntekt for de som søker sosialhjelp, kommer det kjapt.
- Etter min mening er det urettferdig at de aller fattigste barnefamiliene i Nittedal skal være de eneste som ikke nyter godt av barnetrygden. Dette noe jeg har fått erfaring med som lærer, dette med barnefattigdom og viktigheten av å bekjempe den. Jeg ønsker også å bidra med kreative løsninger for å redusere plastforsøplingen.
Det er vel heller ingen overraskelse at det er viktig for læreren Charlotte Midjo at nittedalsskolene oppfyller lærernormen.
- På sikt er jeg veldig optimistisk på at vi skal klare å oppfylle lærenormen både når det gjelder økonomi og rekruttering. Tidligere har det stått om at man ikke får inn nok søkere på stillingene som blir utlyst. Jeg har selv jobbet i både osloskolen og i nittedalsskolen, og tenker at skolene i Nittedal har mange verdier og muligheter som Osloskolen ikke har.
En annen ting som er viktig for den relativt ferske kommunestyrerepresentanten, er kampen mot privatiseringen av Norge og å kjempe for en mer åpen holdning til flyktninger og asylsøkere.
Hun brenner også for at man i politikken har respekt for hverandres meninger og aldri angriper person bare sak. Dette tenker hun er kjempeviktig for å bevare de demokratiske verdiene.