Er du mellom 15 og 19 år og vil gjøre en forskjell for ungdom i Nittedal kommune? Vi trenger ni ungdommer til vårt helt nye ungdomsråd - søk om å bli medlem!
Ungdomsrådet møtes 5-6 ganger hvert år, kl. 17:30-20:30 på Nittedal rådhus. På forhånd får medlemmene tilsendt de sakene som skal behandles.
Det er forventet at medlemmene av ungdomsrådet har forberedt seg ved å lese sakene og skrive ned meningene før møtet. Noen ganger vil den som har skrevet saken komme for å presentere den.

Oppgaver
Ungdomsrådets oppgave er så å diskutere om de er enige i det som er skrevet, om saken har feil eller mangler, og hva politikerne burde gjøre med den.
Ungdomsrådet skal få mulighet til å behandle alle saker som angår ungdom, og velger selv om saken skal behandles eller ikke.
Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Det viktigste er at rådet skal fremme ungdoms interesser, og bidra til at Nittedal blir et enda bedre sted å være ungdom.
Ungdomsrådet velger selv en leder og en nestleder. Lederens oppgave er å lede rådsmøtene. Nestleder overtar dersom leder er syk eller av andre grunner ikke kan delta.
Rådet får støtte og praktisk bistand av en koordinator/sekretær som er ansatt på rådhuset.
Medlemmene i ungdomsrådet får samme møtegodtgjørelse som medlemmene i de andre rådene, som i 2021 er kr. 990,- pr møte. Beløpet reguleres hvert år.
Som medlem i ungdomsrådet er dine oppgaver å stille forberedt på møtene. Det enkelte medlem skal tenke på hva som vil være det beste for alle ungdommer i Nittedal og dele sine meninger og idéer med de andre rådsmedlemmene
For å bli medlem i ungdomsrådet må du være født mellom 15.9.2002 og 1.1.2006 (du kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet). I tillegg må man være folkeregistret i Nittedal, eller ha annen sterk tilknytning her. Medlemmer av ungdomsrådet renger ikke gå på ungdomsskole eller videregående skole for å være medlem i rådet
 
Hvorfor bli medlem
Sin medlem av ungdomsrådet får man bidra til at det blir enda bedre å være ungdom i Nittedal. Du får møtegodtgjørelse for hvert møte. Man lærer om hvordan politikk fungerer og får påvirke viktige saker. Sist, men ikke minst gir en interessant erfaring som en kan sette på CV-en sin!

Slik søker du
Skriv en søknad hvor du forteller litt om deg selv og hvorfor nettopp du burde være en del av ungdomsrådet.
I søknaden må du også ha med fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer og e-postadresse.
Send søknaden til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen kl. 23:59 tirsdag 15. september. Ved behov vil det bli gjennomført intervjuer.
Har du spørsmål? Kontakt gjerne Anja Ø. Brotnow på telefon/sms 930 80 772 ellerThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.