Lider du av skrivekløe? Er du glad i skrive og opptatt av hva som skjer i lokalsamfunnet? Har du noe du vil dele med andre? Nittedalsavisen vil ha kontakt med deg!
Nittedalsavisen har ikke de ressursene andre aviser har. Vi har ikke råd til å ha en stor stab av journalister. Faktisk har vi ingen fast ansatte, kun en redaktør som driver med dette fordi han synes dette er interessant. Skal vi få avisen opp på det nivå vi ønsker, er vi avhengige av lesere som vil skrive i avisen.
Nittedalsavisen har det siste året fått mange nye lesere. Men vi sikter høyere. Vårt langsiktige mål er å bli et fullgodt alternativ til bygdas ledende avis. Skal vi få til det, er vi avhengig av skriveglade lesere. Så om du som leser denne artikkelen lider av skrivekløe og vil bidra, er det bare å sende noen ord til oss. Du vil bli hjertelig omfavnet!

Lav terskel
Terskelen er lav hos oss. Du kan skrive om kommende hendelser eller om noe som allerede er skjedd - idrettslaget, lokallaget, nabolaget etc. - og på den måten bidra til det får fortjent omtale. 
Er det ting i vårt lokalsamfunn som opptar deg, en sak du er spesielt opptatt av? Skriv en artikkel om det. Ikke la deg hindre av redsel for at det du skriver ikke er "bra nok" eller om det er interessant for andre. Det er slikt vi har redaktør for å vurdere. Det viktigste er at du har noe å bidra. Vi kan gi deg råd og hjelp under hele skriveprosessen.

Frivillighet
Nittedalsavisen er basert på frivillighet. Det vil ikke bli snakk om noen form for avlønning. Det har vi ikke økonomi til. Men om du har utgifter forbundet med din artikkel, kan vi en viss utstrekning  hjelpe deg med dette.
Har dette gitt deg interesse? Har du spørsmål? Ta kontakt, så tar vi en prat. Du kan sende en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., eller ringe på telefon 97124366.