SVs markante kommunestyrepolitiker i mange, Dag Westhrin, har nå bestemt seg for å forlate Nittedal og lokalpolitikken. Han har ymtet om det i årevis, dette at når han ble pensjonist skulle han flytte hjem til Kragerø. Nå er han pensjonist og gjør alvor av planene. Dermed er det slutt på 14 år i kommunepolitikken.