Arkivartikkel
Originalt publisert 20.12.2018


Under mandagens kommunestyremøte fikk man oppleve det som sjelden skjer i det lokalet, nemlig det mange oppfattet som et guffent politisk stunt fra daglig leder av frivilligsentralen.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Et av mange innsparingsforslag rådmannen la frem i sitt forslag til handlingsplan, var nedleggelse av Nittedal frivilligsentral. Det var i utgangspunktet en ganske så udramatisk sak. Rådmannen hadde foreslått å kutte den kommunale støtten til sentralen. Dermed ville den stå uten midler til å drive videre. Dermede ville i realiteten frivilligsentralen bli nedlagt.

- Begeret rant over
Da vedtaket var fattet, skjedde det som vel aldri har skjedd før i kommunestyresalen i Nittedal. En opprørt leder av frivilligsentralen, HappyTom Christiansen, spratt opp fra tilhørerplass og gikk resolutt i retning av ordførerbordet. Han ble av ordfører flere ganger bedt om å respektere kommunestyre og gå tilbake til tilhørerplassen. Dette etterkom han ikke og nådde sitt mål. Der overleverte han symbolske "gaver" til de som satt ved bordet.
HappyTom sier til nittedalsavisen.no at det bare rant over.
- Det bare rant over. Min symbolske overrekkelse av "julegave" til ordfører og varaordfører, var uttrykk for min frustrasjon over å ha blitt baksnakket, truet og undergravd, sier HappyTom, som understreker at han står for hva han gjorde og har ren samvittighet.

Trues med avskjed eller anmeldelse
Etter hva nittedalsavisen.no erfarer har det som betegnes som et stunt, vakt kraftige reaksjoner på kommunalt hold. Både hos opposisjons- og posisjonspartiene tas det avstand fra Christiansens handlemåte. Flere har pekt på at det som skjedde var egnet til å fremkalle frykt hos de det gikk ut over.  
I et leserinnlegg i Varingen skriver Hilde Thorkildsen, Inge Solli og Frps Helge Fossum at det må tas avstand fra sjikane av det slag som de opplevde. De skriver at vi kan ikke ha det sånn i en politisk debatt at det er greit å overlevere figurer med rep rundt halsen til ordfører og varaordfører. Dette må det slås hardt ned på, skriver de tre. De tre skriver videre at politikere skal tåle mye. Men en slik sjikane som det vi ble utsatt for under budsjettmøte i kommunen skal ingen, verken ppolitikere, ansatt, tillitsvalgt eller innbygger risikere å bli utsatt for.
Etter hva nittedalsavisen.no erfarer, vurderes det på ansvarlig hold i kommunen å innlede avskjedssak mot HappyTom Christiansen. Slik situasjonen er nå, er HappyTom allerede oppsagt. Han er riktignok sykmeldt, noe han ble like før de fikk overlevert oppsigelsen. Dersom det blir bestemt å avskjedige ham, vil det si at han må forlate sin arbeidsplass med øyeblikkelig virkning, uten krav på oppsigelsestid eller eventuell etterlønn. Det vurderes også om saken skal politianmeldes.

Lik Nittedalsavisen på facebook!