Av Atle Skift,
Gruppeleder Rødt Nittedal

Jeg leste med interesse min kommunestyrekollega Ida Cathrine Ruuds innlegg i Varingen på nett 24. april. Koselig å kunne ønske SV velkommen på i debatten rundt det uverdige i at ikke alle barn får nyte godt av barnetrygden.
Vi i Rødt har både i Nittedal og i kommunestyrer landet rundt rundt de siste årene reist debatten rundt dette at hvis ett barn vokser opp i en familie som tilhører de fattigste i vårt samfunn, de familiene som er avhengig av økonomisk sosialhjelp for å klare seg, så får ikke det barnet nyte godt av barnetrygden.

Barnetrygden ble i sin tid innført som en universell ordning som skulle komme alle barne til gode. Den var ikke tenkt som en inntekt, bare en støtte til barna. Foreldrene skatter ikke av den, får ikke pensjonspoeng av den og behøver ikke oppgi hvor mye de får i barnetrygd - unntatt hvis de blir avhengige av sosialhjelp. Da blir den plutselig en inntekt, en inntekt kommunen mener skal trekkes fra når du søker om hjelp.

Det er godt SV nå plutselig ser det samme som mange andre - hvor uverdig dette er. De fattigste av de fattigste blant oss, barn i familier som er avhengige av sosialhjelp, skal ikke få nyte godt av barnetrygden engang!

Men hvis dere nå mener dette er så uverdig, hvorfor har dere ikke sørget for å gjøre noe med det? Dere har nå vært med på å styre denne kommunen i 2 perioder, og er godt i gang med en tredje periode. Hvis dette er så viktig som du sier, hvorfor har ikke SV da tatt opp hansken før og presset storebror AP til å gjøre noe med dette? Hvorfor har dere vært totalt fraværende rundt dette i alle disse år?
For meg virker det som om det bare er hver gang vi i Rødt tar opp saken at det kommer noe fra dere om dette. Men for all del så er dere velkommen til å støtte oss når vi legger dette frem i forbindelse med rammesaken om rundt en måned.

Les også:
Rødt vil bruke av overskuddet til fattigdomsbekjempelse
Rødts budsjett