Nå er det snart klart for kommunestyremøte og fremleggelse av den såkalte "rammesaken" - et dokument der partiene ramser opp hvordan de vil at Nittedal skal utvikles, hvilke visjoner de har for bygda de neste årene.

Kommentarartikkel av Atle Skift
På sitt møte 25.6. vil kommunestyret får seg forelagt rådmannens forslag til handlingsplan de kommende årene - et faglig dokument som i utgangspunktet ser helt vekk fra politisk vilje eller uvilje. Det er rådmannens faglige råd.
Når rådmannen har fremlagt sitt forslag, legger de partiene som vil frem sitt forslag til rammeplan. Ingen partier må fremlegge noe forslag, men ofte vil partiene benytte anledningen til å fremlegge sitt syn på hvordan de ser for seg utviklingen i bygda, hva de ønsker og hva de vil prioritere. Et politisk forslag vil derfor ofte avvike en del fra rådmannens forslag, rett og slett fordi politikerne tenker med hjerte, mens rådmannen er forpliktet til å tenke med hjerne når han fremlegger sitt forslag.

Slik foregår avstemmingen
Avstemmingen over de ulike forslagene vil foregå ved at man stemmer over dorslagene blokkvis. Det er ikke mulig for partiene å "plukke" ut godbiter fra partienes forslag og stemme for disse. Rødt kunne for eksempel sikkert ha stemt for ett og annet forslag fra noen av de andre partiene, men det går ikke. Hvis SV for eksempel får sansen for ett av Rødts forslag, må de stemme for hele forslaget fra Rødt, ikke bare det ene punktet.

Så hvordan vil årets forslag se ut?
Den styrende flertallskonstellasjon vil jo få flertall for sitt forslag. Derfor er det mest interessant å se på hva de vil legge frem. Flertallet (Frp/AP/SV/V/KrF) vil nok i stor grad bygge sitt forslag på rådmannens forslag, slik den flertallskonstellasjonen som styrte i forrige periode gjorde i fjor. Det vil være mye floskelprat rundt "sunn kommuneøkonomi", "skolebygging" og "helse". I tillegg vil nok flertallets forslag bære preg av at Frp har ihvertfall en hånd på rattet. Det betyr at flertallets forslag nok vil inneholde kutt i eiendomsskatten, kutt i kommuneøkonomien og masse honnørord om at nedskjæringer ikke skal påvirke kvaliteten på tjenestene. Sannsynligvis vil nok også forslaget inneholde noe om helsehus og fortsatt satsing på "Nittedal sentrum".
Det er jo også slik at i en flertallskonstellasjon må alle få ihvertfall noe. Det vil sannsynligvis bety at vil SV få gjennomslag for at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved søknad om sosialhjelp, Venstre vil få inn noe om digital transformasjon og KrF vil få inn et punkt om frivilligheten og frivillige organisasjoner.

Opposisjonen
I fjor rota opposisjonen, det vil si Høyre og Frp (som da var i opposisjon) det skikkelig til for seg. De klarte aldri å levere noe eget forslag. Det ble klaget over og forlangt protokolltilførsel på at vedtaket i saken etter de to partienes syn ble fattet på et sviktende grunnlag uten at kommunestyret har vært i stand til å ta stilling til alle forslag – gode som dårlige. Denne feilen vil nok ingen av opposisjonspartiene begå i år. Det er intet dårlig tips at SP og Rødt vil levere egne forslag. Rødt har varslet at de vil levere et forslag som det jobbes hardt med. Det venyes at deres forslag vil vektlegge økt satsing på fattigdomsbekjempelse - symbolisert med lavere husleie i kommunale boliger og at barn av familier på sosialhjelp skal få nyte godt av barnetrygda. Skal heller ikke se bort i fra at MDG gjør det samme, der blir det mye fine ord om miljøvern og nei til økt vekst i så fall.
Så får vi se hva Høyre gjør. Det partiet virker å ha nok med å meisle ut hvordan de skal takle rollen som det største, om kanskje ikke det ledende, opposisjonspartiet. Men om Høyre leverer noe, vil det sikkert inneholde flere forslag til både privatisering og såkalt "offentlig-privat samarbeid. Nokså sikkert en masse om helsehus der i gården og.

Oppsummering
Summa summarum kan man si at årets rammesak sannsynligvis vil bli som fjorårets, med noen få unntak. Flertallets forslag blir vedtatt. Men det er nok store sjanser for at opposisjonspartiene vil bruke dagen til å markere at de ønsker en annen utvikling på Nittedal. Så det vil bli et langt møte, men utfallet er gitt. Det følger av den politiske situasjonen.