Kommentarartikkel av Atle Skift

Fungerende ordfører Inge Solli har nå sendt ut en orientering til kommunestyret for å klargjøre når han i sine ulike roller ble informert om mistanken mot ordfører Hilde Thorkildsen.
Det kan ikke være greit for en fungerende ordfører å bære mange hatter. En hatt heter politiker, en annen er merket fungerende ordfører, en tredje bærer påskrivet privatperson.
Hvor krevende det kan være å bære alle disse hattene for fungerende ordfører Inge Solli ser vi demonstrert i forbindelse med den pågående "Thorkildsen-saken" og såpeoperaen "hvem informerte ikke hvem".

Hattestokking
Så starter vi hattestokkingen. Vi er i februar 2020, stedet er lokalene til Romerike Revisjon. Inge Solli kaller det intervju, andre vil sikkert brukte betegnelsen avhør. Men avhør er det kun påtalemakten, les politiet, som kan foreta. Ergo bruker vi betegnelsen samtale, som nok er mest dekkende. Vi regner med at det er privatpersonen Inge Solli som er med i samtalen.
I samtalen med revisjonen blir privatpersonen Inge Solli informert og spurt om et varsel som var inngitt.
Senere samme måned er politikeren Inge Solli i møte med den sykmeldte ordføreren Hilde Thorkildsen. Her snakker de sammen om forskjellige ting knyttet til det faktum at varaordfører Solli skulle overta en del av den sykmeldte ordførerens oppgaver. Her får, vi må formode, politiker-kollega Solli informasjon fra Thorkildsen om at hun er under etterforsking, mistenkt for korrupsjon.

Rådmann informerer fungerende ordfører
8. mai møtes rådmann Finn Christian Brevig og fungerende ordfører Solli til en prat. Her forteller rådmann fungerende ordfører om siktelsen mot ordfører Hilde Thorkildsen. Før den tid, bedyrer fungerende ordfører Solli, visste ikke den politiske ledelsen om siktelsen mot Thorkildsen. Det var noe hennes kollega, privatpersonen Inge Solli, visste om. Men han hadde ikke informert verken politikeren Inge Solli eller fungerende ordfører Inge Solli om saken. Det var altså først 8. mai at fungerende ordfører Inge Solli fikk vite det privatpersonen Inge Solli visste.

Ingen forteller meg noe
I samme møte er da fungerende ordfører Inge Solli fortørnet over at rådmann Brevig ikke har informert ham om sakens innhold. Fungerende ordfører Solli mener at han burde vært informert om saken på et tidligere tidspunkt.
Som han skriver i en redegjørelse til kommunestyret, så er det manglende informasjon fra rådmannen til den politiske ledelsen har kritiserer. Som fungerende ordfører kan han jo ikke basere seg på hva privatpersonen Inge Solli måtte vite. Det essensielle for en politiker er hva fungerende ordfører vet, og han visste altså ingen ting om saken før han ble orientert.
Jaja, det kan ikke være greit å holde styr på alle sine hatter. Derfor bruker ikke denne skribent hatt.....