Hvordan gikk det med Hjelmengutvalget? ESA åpnet i 2013 sak mot Norge der de sa at offentlige foretak som ikke betalte skatt og ikke kunne gå konkurs, mottar ulovlig statsstøtte. Nå først har regjeringen svart ESA. Det er ESA som har vunnet fram.

Av Arne Byrkjeflot
ESA åpnet i 2013 sak mot Norge der de sa at offentlige foretak som ikke betalte skatt og ikke kunne gå konkurs, mottar ulovlig statsstøtte. Dette satte i gang en serie av utredninger. Først regjeringsoppnevnte Hjelmeng-utvalget som mente at alt offentlig som også opererte på det private markedet, skulle opptre som om de var private markedsaktører.

Hjelmeng gikk for langt
Kommunenes sentralforbund (KS) bestilte en utredning som viste til katastrofale følger av en slik praksis. Prisen for SFO kunne tredobles, og det samme kunne prisen for å bruke kommunale svømmehaller. Så bestilte regjeringen en vurdering av Hjelmengutvalgets rapport fra Oslo Economics. Denne rapporten konkluderte med at Hjelmeng gikk for langt. Den forslo en slags tommelfingerregel. At dersom den momspliktige omsetninga oversteg 12 millioner så måtte den private delen skilles ut. Også denne konklusjonen angrep KS. Nå først har regjeringen svart ESA. Deres svar er at de ikke vil lage generelle innstramminger. De avviser at barnehager, kulturskoler, SFO og eldreomsorg omfattes av EUs statsstøtteregler.

Ikke en seier
Det som ikke er like bra, er at regjerin-
gen åpner for sektorvis gjennomgang der EUs statsstøtteregler kan være brutt. Og de vil forhandle med ESA om hvilke sektorer det kan gjelde. Sjøl nevner regjeringen havner, parkering, bredbånd og renovasjon. Det er ESA som har vunnet fram. Dette er ikke en seier. Til nå har det vært slik at ESA har måttet ta enkeltsak for enkeltsak gjennom regjeringen. Nå vil de få norsk forvaltning til å gjøre jobben for seg i de bransjene som kommer ut av forhandlingene med ESA. Det vil skje i et helt annet omfang enn ESA kunne maktet på egen hånd. Det betyr også at regjeringen har gitt seg på det prinsipielle. Sjølsagt skal ikke offentlige bedrifter betale skatt til seg sjøl og sjølsagt skal de ikke kunne gå konkurs. Nå vil bransje etter bransje risikere utskilling av den private delen av virksomheten. Som kan føre til at tilbudet til innbyggerne blir for dyrt og må legges ned.