Dag Westhrin har lang fartstid i lokalpolitikken her i Nittedal. Men hvorfor bosatte han seg i Nittedal og hvorfor forlater han oss? Så vi kunne ikke nøye oss med en kort nyhetsartikkel, her måtte vi grave litt dypere i materien.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Foto fra Dag Westhrins private album
SVs markante kommunestyrepolitiker i mange, har nå bestemt seg for å forlate Nittedal og lokalpolitikken. Han har ymtet om det i årevis, dette at når han ble pensjonist skulle han flytte hjem til Kragerø. Nå er han blitt pensjonist, og gjør alvor sine planer. Fra september bytter han ut Nittedals skoger med Kragerøs skjærgård.
Det har ligget i kortene at Dag Westhrin, SVs mangeårige kommunestyrepolitiker, ville dra hjem til Kragerø og nyte pensjonisttilværelsen i det som er hans fødeby. Han har bodd både i Os, Oslo og Nittedal, men det er Kragerø som er hans fødeby.
- Stemmer det, svarer Dag på vårt spørsmål, det er Kragerø som er min fødeby. Det trådte jeg mine barneår, der gikk jeg på skole og der fikk jeg mine første arbeidslivserfaringer. Først ett år på en høyttalerfabrikk, deretter halvannet år som lærervikar.  i 2016, og særlig nå etter at jeg ble pensjonist, har jeg tilbrakt mye tid i Kragerø. Min far bodde her til han døde for noen år siden, og begge mine foreldre og to av mine brødre er gravlagt her. Min søster har landsted her, og jeg var litt syk i 2018. Alt dette har ført til at jeg har gjenopptatt vennskap med flere barndomsvenner. Så alt i alt har en viss tilknytning til Kragerø.
- I en omtale i bladet Fri Fagbevegelse kunne man få inntrykk av at du er født i Os utenfor Bergen. Ikke noe galt i det, men det er ikke mye bergensk skarring når du taler i kommunestyret?
- Jeg er ekte Kragerø-gutt jeg, svarer Dag.
- Men jeg bodde i Os før jeg flyttet til Oslo. Slik er det, er hans korte kommentar.

Fra Os via Oslo til Nittedal
Det å jobbe i skoleverket skremte ham åpenbart ikke. Det ble etter hvert flytting til Bergen og førskoleutdanning der. Men det ble ikke lærergjerningen som tok ham, derimot det å jobbe som miljøarbeider. Dette igjen brakte ham over i fagforeningsarbeid.


- Jeg ble tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og har vært det mer eller mindre på heltid siden 1994.
Siden 2006 har han bodd i Nittedal. Hva var det som trakk deg til Nittedal?
- Kjærligheten, er hans svar.
- Da jeg begynte å jobbe for NTL i Oslo, traff jeg Hilde Thorkildsen, som på den tiden også var tillitsvalgt i NTL. Hun er jo som kjent innbarka Nittedalsjente, så da var det naturlig at jeg flytta hit.
I fortsettelsen av hans engasjement i fagbevegelsen, er det naturlig at vi da spør litt om hans politiske engasjement. Politisk engasjement og fagforeningsaktivitet har ofte en tendens til å henge sammen. Når startet ditt politiske engasjement
- Jeg har vært politisk aktiv siden 1972, da i AUF. EF-avstemmingen i 1972 fikk meg over i SF, forløperen til dagens SV. Engasjementet har riktignok variert en del opp gjennom årene, men jeg har alltid vært politisk interessert. Jeg satt i kommunestyret for SV i Os fra 1991 til jeg flytta til Nittedal. Jeg satt i fylkesstyret i Hordaland SV og var leder der rundt 2000.

Nytt bosted og fortsatt engasjement
Vel etablert i Nittedal, falt det seg, slik Dag Westhrin ser det, helt naturlig å engasjere seg i lokalpolitikken. Han ble valgt inn første gang i 2007, hvilket gjør at når han takker av i september, har sittet 14 år i kommunestyret.
Slik Westhrin ser det, har det vært 14 interessante år. Noen saker har det vært mye strid om, som skolespørsmål, men alt i alt mener han det har vært utvikling. Han kan være enig med de som mener man skulle prioritert ressurser til drift høyere. Men han er ikke i tvil om at det var behov for å investere i skolebygg.
- Jeg tror at når vi får striden litt på avstand, vil vi se at det har vært bra for Nittedal.

Kommuneøkonomien må prioriteres
Han stikker ikke under en stol at han ønsker en regjering som vil prioritere kommuneøkonomien høyere enn skattelette til de som har mer en nok penger fra før. Her kommer han med et hjertesukk, som nok deles langt inn i administrasjonen på rådhuset; dette at reformer vedtas uten at de i tilstrekkelig grad fullfinansieres.
- Dessverre er det altfor ofte at sentrale politikere vedtar reformer som kommunene skal gjennomføre, uten at det følger tilstrekkelig med finansiering med. Jeg frykter at det for eksempel vil skje med den barnevernsreformen som er vedtatt.
Han er ellers opptatt av å få realisert planene om et levende og attraktivt sentrum i kommunen. Slik han ser det, er noe av det viktigste i lokalpolitikken utviklingen av et levende sentrum i kommunen.
- Jeg har tro på sentrumsplanen, og håper den blir realisert. Den er viktig for å gjøre Nittedal mer klima- og miljøvennlig. Får vi til et godt samarbeid mellom politikk og næringsliv i Nittedal. kan vi et levende og identitetsskapende sentrum.

All honnør til ansatte og politisk ledelse
Den siste tiden i kommunestyret har vært preget av siktelsen mot Hilde Thorkildsen
Westhrin legger ikke skjul på at disse sakene har preget lokalpolitikken.  
- Den saken synes jeg fungerende ordfører Inge Solli har håndtert så godt som det er mulig.
Kommunens ledelse og de ansatte har også fått en krevende pandemi å hanskes med. Her er han rett og slett bare imponert over hvordan de involverte har håndtert alt det pandemien har medført.
- All kudos til dem Jeg er imponert!

Hva vil han savne?
En journalist i en lokalavis må jo spørre om det er noe han vil savne fra tiden i Nittedal. Her trekker Dag Westhrin frem det flotte turterrenget.
- Spesielt de siste årene har jeg syklet og gått mye i Nordmarka og Romeriksåsen. Det er flott turterreng som jeg har lært meg å sette pris på.
Han gir også uttrykk for at han vil savne lokalpolitikken i Nittedal. Han har fått mange gode venner i lokalpolitikken som har vil savne.
- Alt i alt synes jeg vi har et brukbart miljø i lokalpolitikken her.


Seilbåt og lokalpolitikk
Det sies at du er du først fanget inn av politikken, forlater den deg aldri. Det kan ihvertfall sies om Dag Westhrin. Han er klar på at han ikke har sagt dine siste ord som politiker. Det er nok så at han forlater lokalpolitikken i Nittedal, men han er ikke ferdig med politikk.
- Jeg har aktivisert meg i lokallaget til SV i Kragerø. Her skjer det mye spennende, og jeg har ikke sagt mine siste ord.
Arbeidsledig er ellers ikke noe den aktive pensjonisten regner med å bli.  
- Jeg har et par småjobber her i Kragerø, som jeg vil kombinere med pensjonistlivet. I tillegg vil jeg fortsette med sykling.
At det vil gå med mye tid på sjøen i Kragerøs skjærgård er nok også sikkert. Dag har nemlig overtatt en seilbåt.
- Rent tilfeldig kom jeg over en seilbåt. Det er en 20 fots trekogg, som er en lokal båttype. Jeg har allerede vært med i to regattaer med den. Det morsomme er at jeg eide akkurat denne båten fra 1975-83. Nå har jeg fått den tilbake. Jeg gleder meg til å seile  med Lisa 2.