Kommentarartikkel av Ivar Christensen

SV, MDG og Rødt sier nå i 2021 fremdeles klart og tydelig nei til nedbygging av Berger skog, det svært verdifulle nærturområdet for store og små beboere. Dette er veldig bra og det vil nok velgerne på Tumyrhaugen notere seg.  Tipper dessuten at verken Ap eller V tør å gå inn for nedbygging pga. sine utvetydige valgløfter i 2011-valgkampen, trass i at de ikke la mer enn halvparten inn bak markagrensa. Men selv om det ikke er marka, er det fremdeles LNF-område og verdifulle turområder skal ikke asfalteres. Det er mange nok velgere (aktive sådanne, ikke hjemmesittere) på Tumyrhaugen til å snu opp ned på det kommunestyret. Det gjorde de i 2011 og det kan de gjøre igjen. Området ble solgt til gårdbruker, tidl. sjef i Trysilhus, Ole Feet, til lav pristakst fordi det skulle være tilleggsjord til en annen gård, det skulle ikke anses som boligtomter. Området ligger ikke i gangavstand til stasjonen og bør da uansett ikke bebygges.

Gjeldende planretningslinjer tilsier at man skal bygge i gangavstand til kollektivknutepunkter. Gangavstand defineres som mellom 500 og 1100 m unna, Ruter sier 500, Rambøll sier 1100. Kollektivknutepunkt er mer enn en bussholdeplass, det er f. eks. den kommende bussterminalen nede ved rådhuset der matebusser og lokalbusser korresponderer med regionbusser, eller det er Nittedal stasjon. Fra togstasjonen er det 1152 m til enden av Peiskrokveien, derfra er det 310 m innover i skogen der noen vil bygge. Da snakker vi om ca. halvannen kilometer og det er IKKE gangavstand. Etter noen definisjon. Feet og andre som vil bygge ned skogen vår, mener at med ny vei opp til Tumyrhaugen på nedsiden av jernbanen og opp til enden av Utsiktsveien, så kan folk ta bussen til Nittedal stasjon. Men det argumentet holder ikke. Det skal bygges i gangavstand. At man tar en lokalbuss forandrer ikke saken. Det er jo nettopp disse buss- og bilbaserte byggefeltene på Romerike man vil ha slutt på, ergo den nye planstrategien. Noen få hus er nå én ting, men ikke store byggefelt med flere hundre nye boliger. Fra rådhuset er det 1300 m til nærmeste bebyggelse på Kruttverket, det betyr at 1100 m dekker mesteparten av den skogkledte skråningen sør for Svartkruttveien. Klart innenfor mht. gangavstand. Det samme gjelder Mo gård. Det er nok av tomter, Rotneshagen er stor. VI trenger ikke ta matjorda nede ved rådhuset - og heller ikke Berger skog.