Kommentarartikkel av Ivar Christensen

Kan ikke ha så mange sykehus til oslofolk, sier Ap-ledelsen. De glemmer at Rikshospitalet er nettopp det: Et RIKShospital. Det dekker hele landet. Man må lære seg forskjellen på lokalsykehus-, område- og regionfunksjoner.

Nå om dagen er det enten Ingvild Kjerkol fra Stjørdal eller Tuva Moflag fra Ski som fronter Ap-ledelsens paniske motstand mot å bevare Ullevål. Nå er det tiden som skal være problemet, de sier de er redd for forsinkelser. Det er jo vittig, det er da vel bare bra om saken blir utsatt, hvis de ikke kan manne seg opp til å tale Helse Sør-Øst midt imot og bevare Ullevål. Moflag med sin blårussbakgrunn bl.a. fra Boston Consulting Group, kunne jo like gjerne vært i Høyre.
Moflag sier hun er opptatt av Aker, men har ikke fått med seg at Aker må overta mange av de bydelene som nå er på Ullevål hvis hun får viljen sin. Tomten på Gaustad er for liten. Og da må Grorud og Stovner fortsatt være på Ahus. Skremmende at ikke folk som henne, som attpåtil er fra Follo, ikke ser at Romerike og Follo trenger plassene på Ahus selv. Alle i Groruddalen skulle jo tilbake til Aker, det var hele vitsen med å gjenopprette Aker.

Det er heldigvis sterke krefter i Ap som mener at Ullevål bør bevares, f.eks. tidligere helseminister Tove Strand og tidl. byråd Gro Balas. Mange lokallag av Ap også, og vi husker jo det viktige møtet i Oslo Ap for en tid siden. Til og med i Høyre er mange lokallag på Ullevåls side.
Det må være panikken som tar Ap-ledelsen, når det eneste de kan klare å komme med av argumenter, er at vi ikke har tid å behandle saken seriøst. Før, da de hadde tid, ville de heller ikke høre, men da kom de med andre håpløse argumenter. De burde heller lytte til fagfolk, f.eks. har legeforeningen lagd en alternativ utredning om Ullevål som viser at det er bedre og billigere å bygge ut på Ullevål, enn på Gaustad.

Kjerkol og Moflag har vel heller ikke fått med seg at flertallet i Oslo bystyre sier nei til reguleringsplanen på Gaustad. Hvis Ap-ledelsen da kommer med tvangsvedtak om statlig reguleringsplan for å overkjøre bystyret, bør de virkelig tenke seg godt om.

13. september er det stortingsvalg. Det er lurt om folk som er genuine venner av Aker og Ullevål gir sin stemme til ett av de partier som har tatt et klart standpunkt i denne saken, f.eks. MDG, SV, Rødt, Oslo Venstre, Sp, og Oslo Frp. Så får vi håpe at Ullevålforkjemperne i Høyre og Ap vinner frem internt. Ledelsen i Ap og i Høyre må presses, det blir mer og mer tydelig. Skulle tro det var prestisje tilknyttet helseforetakene som rir dem.
Ap og Høyre sammen mot alle andre? Ikke noe vakkert syn. Ikke har de flertall heller.