Kommentarartikkel av Ivar Christensen
En usedvanlig modig klinikksjef på Ullevål som fortjener støtte fra alle gode krefter.

Det blir for trangt og for dårlig om man nedlegger Ullevål og flytter deler av virksomheten til høyblokker på Gaustad og resten presses inn med skohorn på Nye Aker. Psykiatrien (Klinikk for psykisk helse og avhengighet/PHA) blir avspist med et trangt, lite, forurenset og mørkt område helt nede ved ringveien, de skal få smulene som blir til overs. Dette er uakseptabelt!

Are Saastad, den tvangsavsatte fagforeningslederen på Aker sykehus, skriver om dette:
"Det er liten tvil om at klinikkleder Marit Bjartveit og hennes stabs tydelige nei til å flytte psykiatrien til Sinsenkrysset er dypt urovekkende for ledelsen i Oslo universitetssykehus og helse Sør-Øst. Meldingen fra sykehusets intranett viser med all tydelighet at det nå blir jobbet på spreng for å tvinge Bjartveit til å snu. OUS nå har altså satt ned en ny arbeidsgruppe som «skal arbeide videre med PHA og Aker». Den skal settes i gang midten av august, og får frist med å levere sitt resultat 1. oktober. Sykehusets såkalte informasjonsavdeling skriver følgende: «Det har i etterkant (av klinikkledelsens brev 14. juni) vært flere møter mellom sykehusledelsen, klinikken og prosjektorganisasjonen om de utfordringer som er løfta fram. Det er viktig med en tett dialog videre mellom klinikken og prosjektorganisasjonen.»

Tross det påtatt radikale språket, er dette det totalitære systemets beskjed til Bjartveit om å gå i takt. For oss som kjenner kraften i systemet, er det en skremmende melding, og for Bjartveit må det være ganske grusomt å nå bli trukket inn i en malstrøm av prosjektmøter og «tilpasninger». Hun trenger all støtte hun kan få nå."

Dette er et særdeles uspiselig press for sentralisering av våre sykehustjenester. I distriktene er det avstanden, men det er plassen som er problemet i Oslo. Det var ikke plass nok på Ahus og det blir ikke plass nok på Gaustad og Nye Aker heller. Helseforetakene og deres McKinseykonsulenter bygger alltid for trangt. Se på Kalnes i Østfold, se på Hammerfest i Finnmark.