Rødt, sammen med SP og MDG, la frem forslag om prioritering av trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende i området rundt Varingskollen. Dessverre fikk ikke forslaget flertall.


Alle som bor og ferdes i området rundt Varingskollen/Døli har erfart at det til tider kan være voldsom trafikk i dette området. Dette er ikke blitt noe bedre nå som utkjøringen til riksveiwen i Rådyrveien har vært stengt. Tungtrafikken dundrer forbi fra tidlig om morgenen til sent på kvelden.

Skolevei
Området rundt Varingskollen, særlig Vargveien, er en mye brukt skolevei. Beboerne i området trekker frem at det bor svært mange barnefamilier i området. Et stort antall barn har Vargveien som skolevei/barnehagevei. Vinterstid er det også stor trafikk i helgene til og fra skianleggene i Varingskollen.
Nå er riktignok Vargveien skiltet som 30 km/t-sone, men alle som har ferdest i området kan ikke unngå å legge merke til at dette er en fartsgrense som ikke blir respektert.

Vil ha prioritert tiltak
På denne bakgrunn er det flere ganger blitt lagt frem krav fra vellet i området om trafikksikkerhetstiltak. Også politisk har saken vært fremme flere ganger, senest under det som heter "rullering av trafikksikkerhetstiltak", hvor MDG gikk inn for blant annet å gjeninnføre de fartsdumpene som tidligere var i Vargveien. Forslaget fikk støtte fra blant annet Rødt, men det var ikke nok til å få det gjennomført.
Nå var det ny sjanse i forbindelse med fremleggelsen av partienes såkalte forslag til rammeplan, det som kalles "rammesak".

Fellesforslag
Under fremleggelsen av rammesak la Rødt sammen med MDG og SP frem et felles forslag. Blant mange gode forslag, hadde de tre partiene samlet seg om å foreslå prioritering av tiltak for å bedre situasjonen for gående og syklende i området rundt Varingskollen. Med dette menes Vargveien og Rådyrveien, når sistnevnte blir åpen for gjennomgang i gjen.
Forslaget fikk dessverre bare det tre partienes stemmer. Men Rødt gir seg ikke. Dette kommer vi til å fremme hver gang det er mulig, sier Rødts kommunestyrerepresentant Atle Skift til Nittedalsavisen.