Etter forslag fra Rødt vedtok kommunestyret i Nittedal torsdag at alle som har eller søker om skjenkebevilling i Nittedal må dokumentere at de følger allmengjort tariffavtale.

Av Pia Høiås
Det var en strålende fornøyd kommunestyrerepresentant for Rødt Nittedalsavisen snakket med torsdag kveld. For til tross for stor motstand fra Høyre, Venstre og Frp, fikk partiet kommunestyret med på at dersom du søker om skjenkebevilling i Nittedal, ja da må du kunne dokumentere at du betaler dine ansatte det som heter "allmengjort tariffavtale".

Minstelønn
Hva innebærer så dette med "allmengjort tariffavtale"? Man har noe som heter Tariffnemnda. Denne Tariffnemnda kan bestemme at en landsomfattende tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere i en bransje – såkalt allmenngjøring. Dette gjør Tariffnemnda ved å vedta allmenngjøringsforskrifter for de ulike bransjene. Disse forskriftene fastsetter hva som er allmenngjort fra tariffavtalene som for eksempel regler om minstelønn. Dette innebærer ikke at man må organisere seg i en bestemt fagforening for å få denne minstelønna. Er en tarfiffavtale allmengjort omfatter den alle arbeidstakere innen dette området, uavhengig av nasjonalitet eller hudfarge.

Ikke alle yrker
Dessverre gjelder ikke slike bestemmelser innenfor alle yrker. Man har valgt seg ut en del bransjer man anser som særlig problematiske når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, ofte bransjer kjennetegnet med mye utenlandsk arbeidskraft. Disse bransjene er bygg/elektro/skips- og verftsindustrien/godstransport på vei/jordbruks- og gartnerinæringene/persontransport med turbil/renhold/fiskeriindustrienog overnatting, servering og catering.

Krav fra fagbevegelsen
Krav om at kommunene skal bruke den makt de har når det gjelder tildeling av skjenkebevilling til å kreve at søkerstedet oppfyller krav om tariffestet minstelønn er et krav som er reist av fagbevegelsen i årevis. Utelivsbransjen er, sammen med bygg og anlegg, verstinger når det gjelder arbeidsvilkår. En allmenngjort tariffavtale omfatter selvfølgelig mer enn lønn. Så ved å kreve slik tariffavtale, sikrer man en viss seriøsitet.

KrF lot seg omvende
Under kommunestyrets debatt om Rødts forslag var det en ganske intens debatt. At Høyre, Frp og Venstregikk i mot Rødts forslag var velkjent. Det kom heller ikke som noen overraskelse at SV, AP, SP og MDG støtte forslaget. Som i helseutvalget, knyttet spenningen seg til KrFs holdning. Det var lenge usikkert om KrF ville støtte forslaget. For å få flertall, var man avngig av at KrF stemte for forslaget. KrFs ene representant i kommunestyret mente at å vedta Rødts forslag ville være å slå inn åpne dører, hvorpå SVs Dag Westhrin repliserte at noen gang må man slå inn åpne dører for å oppnå noe. Rødts Atle Skift, som var den som frontet forslaget, sa at han håpet alle fagorganiserte som så sendingen la merke til hvem som var for og hvem som var et krav hele fagbevegelsen står bak. Ha la til at dette var første gang han hadde hørt om ar KrF, som ellers gjerne vil si nei til all alkoholservering, sier nei til å stille strenge krav ved tildeling av skjenkebevilling.
Om det var et samlet press fra de partiene som støttet forslaget vites ikke. Men en presset Øyvind Nerheim ga til slutt etter og erklærte at dersom det ellers var flertall for forslaget, ville ikke han stå i veien for fagbevegelsens krav til seriøsitet.

Glad Rødt-representant
Opptellingen viste at 15 represenranter støttet Rødts forslag (AP, SV, SP, MDG, Rødt og Krf) og Frp, Høyre og Venstre stemte imot.
Etter kommunestyremøtet var det en lettet og glad Rødt-representant som uttalte seg til Nittedalsavisen.
- Ja jeg er glad, Ikke på egne vegne, men på vegne av fagbevegelsen som nå har fått gjennom at i Nittedal er useriøse bedrifter ikke velkomne.
Han fortsetter at det er viktig at vi sender et signal om hvordan vi vil ha det. Ikke for å antyde at de få stedene vi har nå ikke er seriøse, men Nittedal vokser, Det kommer minst to nye serveringssteder til i bygda i løpet av høsten, og det vil sikkert komme flere. Derfor er det viktig hvilke signaler vi sender, sier Rødts kommunestyrerepresentant.