Her er en kort gjennomgang av saken om utbyggingen av Bjørnholtlia, saken som kan felle ordfører Hilde Thorkildsen

Bjørnholtlia er et naturområde nordøst i Hakadal, i den delen av dalen som kalles "solsiden". Utbyggingsprosjektet har vært gjenstand for flere runder i det politiske miljøet i bygda. Seks ganger har det vært fattet enstemmige vedtak, en gang stemte MDGs ene representant i mot.

I 2014 foreslo SP sammen med Venstre, KrF og SV ha med en passus i vedtaket om at en forutseyning for utbyggingen var det ble anlagt en gangvei fra Bjørnhol tlia til Hakadal stasjon. Dette ville bli fryktelig dyrt for utbygger, og formannskapet endte med å stemme ned forslaget med seks mot fire.

Utbyggingen har vært gjenstand for flere meklingsrunder. Dette etter innsigelser fra blant annet Fylkesmannens miljøvernavdeling og Jernbaneverket (nå BaneNor) Stridsspørsmålet har vært antall boliger og krav om gangveier.

Utbyggerne fikk i 2016 tillatelse til å bygge inntil 300 boliger. Da hadde prosessen og behandlingen av prosjektet pågått i nesten 8 år fra det første gang prosjektet kom med i kommuneplanen.

Fremdeles er ingen boliger blitt bygget i Bjørnholtlia.Det er heller ikke blitt fremmet en byyesak for området. Det siste er en forutsetning for å starte selve utbyggingen.

Les også
Samleside - Thorkildsen-saken