Fungerende ordfører Inge Solli er kritisk til at rådmannen ventet så lenge med å informere ham om siktelsen mot ordfører Hilde Thorkildsen.


Fungerende ordfører Inge Solli og fungerende varaoordfører Helge Fossum har ifølge Varingen skrevet et brev til rådmann Finn Christian Brevig hvor de stiller en rekke kritiske spørsmål angående det at rådmannen satt på informasjon fra Økokrim i tre måneder før den po0litiske ledelsen ble informert. Solli mener han burde ha vært informert tidligere om at Økokrim hadde siktet ordfører Hilde Thorkildsen for korrupsjon. Han reagerer på at rådmannen allerede i februar  ble underrettet om at Hilde Thorkildsen var under etterforsking, mistenkt for korrupsjon. Først tre måneder senere, i mai, ble fungerende orsfører orientert om siktelsen.

Underlagt taushetsplikt
Rådmann Finn Christian Brevig forteller til Kommunal Rapport at han 12. februar i år mottok informasjon om at ordføreren var under etterforsking. Han forsto det slik at etterforskingen var likestilt med en siktelse.
- Jeg hadde ingen grunn til å stille spørsmål ved at man var i en fase hvor de aktuelle etterforskingsskrittene var underlagt fullstendig taushetsplikt. sier han til Kommunal Rapport. Han sier at han forstår at noen politikere nok kan ha ønsket at de ble orientert tidligere. Men for ham var det flere ting som virket inn på hans vurdering. Det å ikke påvirke den pågående granskingen og etterforskingen var viktig for ham. Men også hensynet til den sykmeldte ordføreren var med i hans vurderinger.

Tok sin tid
Men det er ikke bare den fungerende duoen som lurer på ting. Også blant de "vanlige" politikerne er det en viss undring over hvorfor det tok nesten to måneder fra ordførervikaren ble orientert til informasjonen sildret nedover til kommunestyret. Det stilles spørsmål fra flere hold om når og ikke minst hva slags informasjon fungerende ordfører fikk.