Det kan se ut som om den politiske ledelsens håndtering av korrupsjonsmistanken mot ordfører Hilde Thorkildsen høster storm. Rødt reagerer på at partiet ikke ble informert om saken før den eksploderte i media.

Av Pia Høiåa
19. juni ble det avholdt et ekstraordinært formannskapsmøte i kommunestyresalen. Møtet var lukket. I forkant av møtet ble utvalgets medlemmer pålagt total taushet, og i beste "top secret-modus" ble alle dokumenter de fremmøtte fikk til gjennomlesing samlet inn og makulert ved møtets slutt.
I møtet fikk medlemmene av formannskapet orientering om korrupsjonsmistanken mot Hilde Thorkildsen.

Rødt ikke orientert
I formannskapet sitter i utgangspunktet alle partiene i kommunestyret minus Rødt og KrF. KrF er imidlertid representert så lenge Hilde Thorkildsen ikke møter, hvilket fort kan bli en stund. Dette da partiets kommunestyrerepresentant Øyvind Nerheim møter som vararepresentant for nettopp Hilde Thorkildsen. Det eneste av partiene i kommunestyret som da ikke er representert i formannskapet er Rødt.
Så vidt Nittedalsavisen har fått brakt på det rene, ble det fra flere av partiene som deltok under seansen uttrykt undring over at Rødt ikke var invitert. MDG foreslo at Rødt skulle informeres, noe som ble blankt avvist av fungerende ordfører Inge Solli.

Åpent brev
Rødt har forståelig nok reagert på å bli holdt utenfor orienteringen om en så viktig sak. Partiet har sendt et brev til fungerende ordfører og bedt om en forklaring. Hva er det Rødt reagerer på?
- Vi reagerer på  vi, som eneste parti i kommunestyret, ikke ble informert om saken før vi hørte om den i NRKs morgensending, sier partietsd kommunestyrerepresentant Atle Skift.
- Men har du ikke forståelse at en så sensitiv sak ikke kunne deles med alle som sitter i kommunestyret og at det måtte skje raskt?
- Vi skjønner, sier Atle, men fortsetter:
- Når det har vært behov under koronapandemien å hastebehandle saker i kommunestyret, er dette løst ved at slike saker er delegert fra kommunestyret til formannskapet. Dette følger av det jeg kaller "koronaforliket". Av det forliket følger også at de partiene som ikke sitter i formannskapet, da er innkalt med uttalerett til formannskapet. Slik kunne vi også ja løst denne saken. Her går det på vilje, ikke muligheter, sier Rødts Atle Skift.

Les også
Åpent brev fra Rødt
Samleside - Thorkildsen-saken