Det bygges i Nittedal. Friområdene skrumper inn. Nå kan det se ut som det skal bygges mer i Hakadal, nærmere bestemt på det som heter Dølibråten.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Om det ikke er nært forestående utbygging av Dølibråten, kan det se ut som grunneierne i området nå vil se på muligheten for å bygge ut området. Området det er snakk om er det som heter Dølibråten, beliggende mellom rv4 og Varingskollen, bak Varingskollen borettslag. I dette området eier Nittedal kommune/Nittedal Eiendom et større område på nesten 11.000 kvadratmeter. Inntil kommunens tomt eier to boligutviklere en nesten like stor tomt.

Ønsker omregulering
Slik det er i dag er området regulert til henholdsvis konsentrert småhusbebyggelse og friluftsområde. Dagens reguleringsplan er imidlertid, slik det er i dag, ikke mulig å gjennomføre. Dette da Statens vegvesen ikke vil tillate utkjøring fra de nevnte eiendommene til riksveien.
Eierne av nabotomten ønsker derfor, forståelig nok, å få utarbeidet en ny reguleringsplan området. Dette vil koste rundt to millioner kroner. Eierne av nabotomten har derfor ønsket å få med seg det kommunale eiendomsforetaket på et samarbeid, noe Nittedal Eiendom ikke er uvillig til. Ved en ny reguleringsplan for området vil det kommunale eiendomsforetaket kunne selge tomta.

Vil komme godt med
Det påpekes fra eiendomsforetaket at man i fremtiden vil få store utfordringer når det gjelder tomter til alt som trengs av barnehager, skoler og kommunaltekniske bygg. Også brannvesenet vil være i behov av en ny brannstasjon. Dette vil måtte koste penger, masse penger. Kommunen eier i dag i dag cirka 116.000 kvadratmeter i bygg. I tillegg kommer cirka 10.000 dekar med tomteareal. Det meste av tomtearealene er skog og friområder, men en stor del av arealene er regulert til næringsformål. Hvor mye av dette som kan selges er usikkert. Men en del av det kan uten tvil selges unna og fortjenesten reinvesteres i nye tomter/bygg.