Nittedal kommunes egen barnehageplan fra 2017 viser at det i årene som kommer kan bli mangel på barnehageplasser i Hakadal. Slår prognosene til kan det i 2024 mangle så mange som 87 plasser,

Av Atle Skift
Det har de siste årene pågått flere større boligbyggingpsrosjekter i Hakadal, konsentrert til Hellerud, Tøyen og Åneby. I tillegg er det planlagt, men ikke igangsatt, en større utbygging i Bjørnholrlia. Disse boligprosjektene omfatter et variert utvalg av boliger, og er beregnet for småbarnsfamilier så vel som eldre. Dette betyr at det i disse områdene kan forventes en vekst i antall barn i barnehagealder de kommende årene.

God kapasitet historisk
Kikker vi litt i historien, har det de siste årene vært god kapasitet på barnehageplasser i Hakadal. Det som kalles nordre del av bygda, har i dag totalt seks barnehager. 2 av dem, Tøyen og Åneby barnehager er kommunale, de 4 andre er foreldredrevne. Totalt oppgis det at det er i overkant av 300 plasser.
Den historisk sett gode kapasiteten i Hakadal er imidlertid forventet å forandre seg de neste årene til underskudd på plasser.
Antallet plasser forventes å holde seg stabilt for perioden frem til 2030. Det er altså ikke planlagt å bygge flere barnehager i denne del av Nittedal dette tiåret.
Når det gjelder behovet, forventes dette å stige til nærmere 400 plasser de nærmeste årene for så å avta litte grann mot slutten av tiåret. I 2029 forventes det et behov på 367 plasser, hvilket tilsier at det ved slutten av tiåret vi nå har startet på vil være en underdekning/manko på 71 barnehageplasser.

Bjørnholtlia
Det store usikkerhetsmomentet både når det gjelder behov og antall plasser er Bjørnholtlia. Det er i øyeblikket ikke igangsatt bygging i dette området og det er usikkert når, ikke minst om, det vil bli byggeaktivitet i området. Men det er planlagt 300 boliger i området. Det er også avsatt tomt til barnehage, men planene om ny barnehage i området er ikke konkretisert ut over det. Så hvordan bygdas politikere skal løse dette, gjenstår å se. Men nå skal jo alt samles i Nittedal sentrum, så kanskje løsningen blir at også alle nye barnehager skal etableres på Mo?