At Nittedal er en idrettsbygd og derfor bruker det meste av kulturbudsjettet på idrett overrasker vel ingen. At kommunen er av de kommunene på Romerike som bruker minst på biblioteket er derimot overraskende.


Nå foreligger det tall fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) på hva kommunene rundt omkring i landet bruker pengene sine på. Her kan vi lese at Nittedal er blant de kommunene på Romerike som bruker mest penger på kultur. Men går vi bak tallene vil vi se at nesten halvparten av kulturbudsjettet går til det vi kaller det utvidete kulturtilbudet, altså idretten.
Totalt bruker Nittedal i 2019 2.053 kroner per innbygger på ulike kulturtilbud, inkludert idretten. Av dette beløpet, gikk altså 965 kroner per innbygger til idretten, mens rene kulturtiltak da satt igjen med 1088 kroner fra hver innbygger. I disse tallene ligger drift av kulturbygg (i all hovedsak Flammen), bibliotekdrift, kulturskolen osv, altså all kulturaktivitet utover idretten.

I nedre sjikt
I begrepet "kultur" ligger også drift av bygdas bibliotek.  Om vi ligger høyt når det gjelder idretten, ligger vi i nedre sjikt når det gjelder hva vi bruker på biblioteket per innbygger.
Her i Nittedal brukte vi i fjor nøyaktig 200 kroner per innbygger på biblioteket. Dette er under gjennomsnittet for Romerike, som er på 239 kroner. Øverst når det gjelder bevilgninger til biblioteket ligger Nannestad, med 375 kroner per innbygger, nederst ligger Rælingen med 181 kroner. Av de ti kommunene på Romerike som det foreligger tall for (Lillestrøm ble først etablert 1.1. i år), ligger Nittedal på en syvende plass.

Litt overraskende
 At bygda vårt havner så vidt langt nede på lista er nok overraskende for mange. Det har vært en uttalt målsetting å satse på biblioteket. Dette har ikke blitt mindre uttalt etter at kulturhuset sto ferdig med sine flotte lokaler for biblioteket. Biblioteket fikk også en ny stilling i 2018, og mediebudsjettet ble økt i 2019. Likefullt er vi altså blant de kommunene på Romerike som bruker minst per innbygger på biblioteket. Så får vi se nå da bygdas politikere snart skal samles til budsjettkonferanse om det blit satset mer på biblioteket til neste år.

Talles tale

Kommune Beløp per innbygger
Nannestad 375
Lørenskog 282
Aurskog-Høland 280
Gjerdrum 270
Ullensaker 228
Nes 217
Nittedal 200
Hurdal 185
Eidsvoll 181
Rælingen 181
Romerike gj.snitt 239
Lillestrøm Tall foreligger ikke