Flere og flere leser nittedalsavisen.no. Det er gledelig. Men skal vi klare å nå vår målsetting om å bli en fullverdig konkurrent til den eksisterende minipolavisen her i bygda, trenger vi flere medarbeidere.
Det kan være slitsomt å drive en lokalavis alene. Rote opp interessante hendelser og saker å skrive om, alt dette skjer ikke av seg selv. Derfor ønsker denne redaktøren seg flere medlemmer i redaksjonen.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nittedalsavisen har ikke de ressursene andre aviser har. Vi har ikke råd til å ha en stor stab av journalister. Faktisk har vi ingen fast ansatte, kun en redaktør som driver med dette fordi han synes dette er interess ant. Skal vi få avisen opp på det nivå vi ønsker, er vi avhengige av lesere som vil skrive i avisen.
De siste månedene har vi fått mange flere faste lesere, lesere som vi ønsker å verve til redaksjonen. Derfor trykker vi nok en gang oppfordering til våre lesere om å melde seg som skribenter.

Grasrotjournalistikk
Terskelen er lav hos oss. Du kan skrive om kommende hendelser eller om noe som allerede er skjedd. Du kan skrive om idrettslaget, lokallaget, nabolaget etc - og på den måten bidra til det får fortjent omtale.
Vår måte å organisere avisen på springer ut av det som ofte kalles borgerjournalistikk, eller grasrotjournalistikk som det også kalles.
Det betyr at sluttproduktet , det du leser, er avhengig av at våre lesere er skrivelystne. Det fine med det er at ingen kan klage på avisen. Har noen innvendinger eller klager på manglende stoff om ting og tang, er det bare å sette seg bak tastaturet og skrive en artikkel selv.

Redaksjonell vurdering
I motsetning til for eksempel en privat nettside eller en blogg, vil alt som publiseres i Nittedalsavisen gjennomgå redaksjonell vurdering før det kommer på trykk. Dette for å kvalitetssjekke innholdet. Den som har levert artikkelen vil få tilbakemelding på innsatsen. Denne tilbakemeldingen vil alltid være konstruktiv.

Basert på frivillighet
Det vil foreløpig ikke bli snakk om noen form for avlønning. Det har vi ikke økonomi til. Men vi håper på sikt å få økonomi til å kunne betale for sin innsats. Det vi kan, er å yte hjelp dersom du trenger det til skrivingen. Det kan være hjelp til å lete opp informasjon om ting og tang, adgang til ulike arrangementer eller annet. Dersom du har planer om å satse på yrket, kan vi være behjelpelig med bekreftelse på hva du har utført.

Krav til innholdet
For at dette skal bli et et lesverdig produkt, har vi satt opp noen retningslinjer.

1. Objektivitet
Artikkelskriveren må ha rimelig avstand til sakens innhold. Dess mer sensitivt innholdet er, jo viktigere er dette.
2. Tegn
Ikke bruk utropstegn med mindre det er en del av direkte sitat:
3. Bilde
Alle artikler må ha minst ett bilde. Sammen med tittel og ingress, er bilde det viktigste for at leserne skal fatte interesse for en sak.
Husk å skrive hvem som har tatt bildet og gjerne hvem eller hva som er avbildet.
Det er ikke tillatt å publisere bilder funnet på andre nettsider, med mindre du har fått tillatelse fra den som har tatt eller eier bildet.
Har du ikke et bilde som kan følge artikkelen, har Nittedalsavisen et omfattende arkiv. Dette kan brukes dersom du selv ikke har bilder e.l.
4. Kilder
Dersom du bruker en kilde som ikke vil ha navnet sitt på trykk, må dette respekteres. Dette er kanskje noe av det viktigste du må huske på. Bruk gjerne anonyme kilder, men du må vite hvem vedkommende er. Dersom ikke tungtveiende grunner tilsier det, skal du opplyse redaktøren om dette samt bakgrunnen for at vedkommende vil være anonym. Uansett om dine kilder for en sak vil stå frem eller være anonyme, husk at kildevernet er hellig for en hver journalist.

Interessert?
Da sender du en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Så er det bare å sette i gang. Vi lover å høre fra oss.