Nittedal lokallag av Mental Helse vil i høst arrangere selvstyrkingskurs. Dette kurset, som går over fire kursdager, sette kursdeltakerne i stand til å få bedre selvtillit, sette grenser, økt spontanitet og kontroll over egen hverdag.

Strever du med dårlig selvtillit, sosial angst eller har mistet troen på deg selv? Da kan selvstyrkingskurs kanskje være noe for deg.
Dette er et kurs for deg som ønsker å bedre din mestringsfølelse, og få mer kunnskap om dine rettigheter og plikter. Hvorfor er det viktig å få slik kunnskap? Det kan være med på å få en raskere tilfriskning!

Positive tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger vi får fra tidligere deltakere er at det er mye lettere å finne frem til riktig behandling og/eller tjenestetilbud når de vet hva de har rett på. De finner også lettere ut hva de selv kan gjøre, og hva de trenger hjelp til. Med andre ord, de blir mer aktive i egen tilfriskning.
Kurset inneholder temaer om brukermedvirkning og kommunikasjon, med fokus på å styrke deg i dagliglivet. Er du en person som trenger å øke selvtilliten, få mer kontroll over eget liv, eller bli bevisst dine muligheter kan dette være kurset for deg.

Litt om kurset
Kurset er basert på teori og kunnskap fra empowerment, som handler om at deltakerne skal få ny kunnskap og øke egen styrke, kraft og makt gjennom aktiv deltagelse. Mye av dette dreier seg om å trene på kommunikasjon. God kommunikasjon bidrar til at du kan formidle budskapet ditt på en klar og tydelig måte, og derved bidra til mer aktiv deltagelse og samhandling med andre. Kurset har noe teoretisk innføring, men gjennomføres med praktiske øvelser, og film med temaer som diskuteres på kurset.

Ingen spesielle krav
Det stilles ingen spesielle krav til deg for å gå på dette kurset. Det eneste vi ber deg om er at du er aktiv deltager, og engasjerer deg i de ulike øvelsene. Vi bruker mye refleksjonsgrupper, der vi starter opp med to og to sammen. Dette er for at alle skal få sagt sitt, og trene på å hevde sin mening om hva som er det viktigste for seg.
Erfaringer fra kursene er at deltakerne blir mer bevisst på egne ressurser og får igjen mestringsfølelsen i sin hverdag, noe som gjør at mange opplever tilfriskning. Vi har også meget gode erfaringer fra kurs der det er en blanding av personer med bruker-/pårørendeerfaring og fag. Det er viktig å komme fram til en felles forståelse av temaene og mange påpeker at samarbeidet blir lettere etter et felles kurs.
Sted: Kirkerud Gård, Hakadal. Tid: Første kursdag er 25. august kl. 10-15. Kurset er gratis og det blir servert lunch alle dager.
Bindende påmelding innen 5. august på tlf. 92827626