Mange av våre lesere har sikkert lagt merke til at det arbeides på området der hvor Maxbo hadde butikklokaler før de flyttet til Bjertnestangen.


Det dreier seg om en oppussing av bygningsmassen på området som Maxbo eier på Rotnes Sag. Det blir byttet ut noen bord samt maling av fasaden ut mot riksveien. Malearbeidet utføres av malermester Ingar Gregersen på vegne av Løvenskiold som eier bygningene.
Det er i dag Posten som har tilhold på området for sin postombæring i Nittedal. Ut over det er det i dag ingen virksomhet på området.
Det har tidligere vært mer eller mindre håndfaste planer om ny næringsvirksomhet på området etter at Maxbo flyttet sin virksomhet til Bjertnestangen. Men det er ikke kjent om oppussingsarbeidene har sammenheng med disse planene.

Vet du noe? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.