Langsomt, men sikkert slipper koronaen slipper sitt strupetak og ting vender tilbake til slik det var før 15. mars. Men det virker fremdeles som det vil ta litt tid før dette viser seg i stratistikken over ledigheten.

Men om ting vender tilbake til mer normale tilstander, øker den registrerte ledigheten i bygda. Siste statistikk fra Nav viser at det ved utgangen av juli var registrert 565 nittedøler som var helt arbeidsledige her i bygda. Det er 4,3 prosent av arbeidsstokken, en økning på 0,3 prosentpoeng fra måneden før.

Økning i seks kommuner
Med en økning på 0,3 prosent poeng, legger Nittedal seg midt på blant de kommunene på Romerike som hadde økning. Men selv med en rekordhøy ledighet, ligger Nittedal på bunnen når det gjelsder ledighet med 4,3 prosent. Størst registrert ledighet hadde Ullensaker med 10,3 prosent av arbeidstyrken uten arbeid.
Når det gjelder prosentvis økning i antall ledige, hadde Aurskog-Køland det største økningen med 0,5 prosentpoeng. Størswt nedgang hadde Nannestad. Der gikk ledigheten ned med 0,7 prosentpoeng fra juni til juli.
Ser man Romerike under ett, var den gjennomsnittlige ledigheten ved månedens slutt på 6,4 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng fra forrige måned.     

Tallenes tale

Kommune Juni 2020 Juli 2020 +/-
Aurskog-Høland 4,1 4,6 0,5
Rælingen 5,1 5,4 0,3
Lørenskog 6,1 6,3 0,2
Lillestrøm 5,8 5,9 0,1
Nittedal 4,0 4,3 0,3
Gjerdrum 4,9 4,5 -0,4
Ullensaker 11,2 10,3 -0,9
Nes 5,7 5,6 -0,1
Eidsvoll 7,9 7,6 -0,3
Nannestad 10,3 9,6 -0,7
Hurdal 6,6 6,1 -0,5
Romerike gj.snitt 5,9 6,4 0,5