Asfalteringsarbeider i Morteveien og Kirkeveien starter mandag 14. september. Arbeidene vil pågå hele uke 38.

Nittedal kommune skal i løpet av høsten asfaltere noen kommunale veier. Mandag 14. september starter asfaltarbeidene i Morteveien. Arbeidene her vil være reasfaltering fra fylkesveien og opp til Stamveien. Disse arbeidene er ventet ferdig i løpet av tirsdag 15. Dagen etter, onsdag 16, er det Kirkeveien sin tur.
De aktuelle områdene vil bli skiltet samme dag som asfalteringen starter. Det må påregnes noe redusert fremkommelighet mens arbeidene pågår.