Flyktningeleiren Moria på den greske øya Lesbos er så visst ingen Soria Moria for de som bor der. Nå reagerer flere Nittedalspolitikere og krever at kommunen gjør sitt for flyktningene.

Av Pia Høiås
Flyktningtragedien på Moria har fått bygdas politikere til å reagere. Under onsdagens møte i helse- og velferdsutvalget diskuterte utvalget kommunens temaplan for flyktninger. Under debatten, som var av den rolige sorten, tok SVs Markus Scarth Tønseth ordet. SV-representanten tok et følelsesladet oppgjør med regjeringens flyktningepolitikk og mangelen på innsats for å hjelpe de 13.000 flyktningene. Han gjorde et poeng ut av det faktum at norske kommuner har planlagt og budsjettert for 1400 mottaksplasser som nå er ledige. Disse plassene kunne Erna & co fylt opp med flyktninger fra Moria.
- Likevel har de bare klart å nedlate seg til å hente 50 flyktninger fra Moria, sa Markus Scarth Tønseth.
- Jeg skjønner ikke hvordan disse menneskene klarer å se seg selv i speilet hver morgen, fortsatte han.
Til nittedalsavisen.no utdyper Markus Scarth Tønseth sine uttalelser:
- Det snakkes alltid om at vi må hjelpe dem der de er. Da må vi huske på at "der de er" er ikke noe sted å være. Den beste hjelpen vi kan gi dem, er å hente så mange så mange mulig. Det vil gjøre situasjonen bedre for de som blir igjen også.

Flere engasjerer seg
SV-representanten har tydeligvis tent et ønske om hjelpe blant flere av bygdas politikere. Det tok ikke lang tid før Tønseths partifeller i SV, sammen med AP og KrF, hadde snekret sammen en uttalelse hvor de krever at Morialeiren må evakueres nå, med tillegget om at "vi må stille opp".
Også Rødt har engasjert seg. I en uttalelse sier Rødt Nittedal at de ser med forferdelse og avsky på det som skjer på øya Lesbos, hvor flyktningeleiren Moria ligger. Partiets kommunestyrerepresentant Atle Skift opplyser til nittedalsavisen.no at Rødt, sammen med MDG; har innlevert en interpellasjon til kommunestyret hvor de ber kommunestyret vedta at kommunen er klar til å motta flyktninger fra Moria.
- Denne saken må vi rett og slett ta tak i. Jeg blir flau, ja nesten kvalm, av å være norsk når regjeringen kan få seg til å fremstille det som storsinnet å ta i mot 50 flyktninger fra det som beskrives som "helvete på jord".

Nittedal har kapasitet
At Nittedal har kapasitet til å ta i mot flere flyktninger er sikkert. For inneværende år har Imdi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet), som har ansvaret for bosetting av flyktninger og innvandrere, bedt Nittedal ta i mot 22 flyktninger. Nå viser det seg at antallet flyktninger er gått kraftig ned, og siste prognose tilsier at vi kommer til å ende på 14 flyktninger som skal bosettes her i bygda. Ut i fra at Imdi da har bedt kommunen planlegge for 22, er det 8 "ledige" plasser. Det burde derfor være relativt uproblematisk for kommunen å ta i mot 8 flyktninger fra Moria.
I interpellasjonen til kommunestyret går derfor Rødt/MDG inn for at kommunen fyller opp disse ledige plassene med flyktninger fra Moria. I tillegg ber de to partiene kommunestyret om å instruere administrasjonen om å se på muligheten for at Nittedal kan ta i mot enda flere.