SV gir seg ikke i sin kamp for å få et merket gangfelt over rv4 ved rådhuset. Neste mandag tar de saken opp i kommunestyret med krav om at noe må gjøres for de gående som er avhengig av å bruke buss for å komme seg til rådhuset.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (tekst)/Markua Scarth Tønseth (foto)
Det er ikke første gangen SV går til kamp for å få til en trygg og sikker kryssing av riksveien ved busstoppen foran rådhuset. I våres utførte partiet en liten aksjon foran rådhuset. Sent på natten en aprilnatt gikk tre medlemmer av SV Nittedal til aksjon. Kledd i gode vinterklær og utstyrt med hver sin sprayboks laget de helt på egen hånd et gangfelt over riksveien. Selvgjort er velgjort, og under slagordet "vil ikke vegvesenet, så gjør vi det", fikk riksveien plutselig ett nytt gangfelt ved rådhuset.
Aksjonen fikk blandet mottakelse. Vegvesenet var ikke blide og truet med anmeldelse og erstatningssøksmål for vandalisme. Men så vidt Nittedalsavisen vet skjedde det ikke noe mer enn at veien ble vasket ren for maling.
I det politiske gikk reaksjonen fra forferdelse og avsky til forståelse. Leder av SVs lokallag stilte seg fullt og helt bak sine partikolleger. I et innlegg på avisen Varingens facebookside skrev han blant annet at et fotgjengerfelt, gjerne i kombinasjon med fartsdump, ville muligens ha ført til økt bruk av kollektivtransport. Økt bruk av buss vil redusere utslipp før han avsluttet med at "vegvesenet bør lytte til folk som går".

Prøver igjen
SV gir ihvertfall ikke opp. Men nå har de flyttet kampen fra gateplan og inn i kommunestyresalen. I kommunestyrets møte neste uke leverer partiets kommunestyrerepresentant Dag Westhrin en interpellasjon til kommunestyret hvor han fremmer forslag om et vedtak der kommunestyrets går inn for sikker kryssing av riksveien ved rådhuset.
Slik lyder partiets forslag  til vedtak i sin helhet:
" Nittedal kommune tar initiativ overfor Statens Vegvesen å sikre en trygg og god kryssing for myke trafikanter over RV utenfor Rådhuset. Nittedal kommune etablerer i tillegg en sikker overgang av Rådhusveien mellom rådhuset og RV 4."