I Nittedal blir vi smittet i klynger ser det ut til. Nå er det ti dager siden det sist ble rapportert om nittedøler med positive koronaprøver.

Som en av få kommuner på Romerike er det siste uken ikke registrert positive prøver på korona her i bygda. Ifølge oversikt innhentet av Romerikes Blad er det foruten Nittedal bare Nannestad Hurdal, foruten Nittedal, av kommunene på Romerike som ikke har hatt nye smittetilfeller siste uke. Det betyr at det fremdeles bare er avlagt 65 positive prøver fra personer med bostedsadresse Nittedal kommune.

Klynger
Det kan virke som om vi her i bygda blir smittet i "klynger". Ser man på statistikken viser den at det de siste månedene gjerne går 1-2 uker, så kommer det et større antall positive prøver, før det igjen går 1-2 uker før neste tilfeller.
En annen ting som kjennetegner koronasituasjonen her i bygda, er at vi har liten lokal smitte. Ifølge hva kommunelegen tidligere har opplyst, er det ingen lokale smittekilder her i Nittedal. Alle som den siste tiden har blitt smittet, har blitt smittet utenbygds - de fleste enten på turer til Oslo eller Lillestrøm eller av kolleger på jobben. Noe som også trekkes frem, er at vi her i kommunen har en utrolig dyktig stab av helsearbeidere som har klart å holde smitten unna bygdas to store helseinstitusjoner, Døli og Skytta.