Mange har nok lagt merke til at rådmann Finn Christian Brevig har vært fraværende. Nå beroliges de folkevalgte om at rådmannen snart er tilbake på jobb. Går det som det er planlagt, er han friskmeldt i tide til fremleggelse av budsjett og handlingsplan.

Av Pia Høiås
At koronaen ikke skåner noen, verken høy eller lav, er rådmann Finn Christian Brevig, et godt eksempel på. 2. juni fikk han påvist koronavirus, og har vært sykmeldt siden da. Det betyr at han har vært borte fra jobben i nærmere fire måneder.

Har vært savnet
Rådmannen har vært savnet. Særlig for opposisjonen har nok savnet vært størst. Selv om det har vært dyktige folk som har vikariert i hans jobb, er det mange som nok gleder seg til at han forhåpentligvis snart er tilbake. Særlig på opposisjonssiden er det mange som setter pris på en rådmann som ikke sminker tallene, men kaller en spade for en spade og gir politikerne grunnlagsmateriale de kan forholde seg til. Som en sentral kilde i opposisjonen sier, så har det ikke alltid vært sånn med tidligere rådmenn her i kommunen. Fra andre blir det også trukket frem hans åpenhet når det gjelder å besvare både de enkle og de vanskelige spørsmålene politikerne kommer med.
Også de ansatte i kommunen setter stor pris på sin sjef. I likhet med politikerne, setter også de pris på hans åpenhet og ærlighet når det blir spørsmål om hvordan det står til med kommunens økonomi.

Delvis sykmeldt
Det fremgår av en mail fungerende ordfører Inge Solli har sendt ut til bygdas politikere, opplyses det at rådmann Brevig nå er på det som Nav vil kalle "aktiv sykmelding". Ifølge Sollis mail, vil rådmannen være delvis sykmeldt ut måneden. Det opplyses videre at han vil ha hjemmekontor og jobbe 50 prosent fra hjemmekontor på sitt bosted i Saltsjö-Boo utenfor Stockholm. Det kan tyde på at han kan være tilbake tidsnok til fremleggelsen av budsjett og handlingsplan i november. Så får vi se om det nok ikke hadde vært fredeligere på være sykmeldt enn å være på jobb i kommunen når bygdas politikere kaster seg over det forslag han fremlegger?
Det er forøvrig Andreas Halvorsen som vil være fungerende rådmann ut oktober, en stilling han har hatt under store deler av rådmannens sykmelding.