Etter lavere smittetall både fredag og lørdag, er det lov til å håpe at dette betyr at vi nå er inne i en nedadgående smittekurve.

Tidligere i uka meldte kommunes koronateam om rekordhøye smittetall. Onsdag og torsdag denne uka hadde vi henholdsvis syv og seks nye tilfeller av smitte. Siden da har det roet seg litt. Fredag og i dag lørdag har vi tilsammen bare hatt seks nye tilfeller. Det er å håpe at de to siste dagers utflating er starten på en trend der smittetallene for Nittedal fortsetter å falle.
Til de som etterlyser virkning av de lokale smittetiltakene som er i igangsatt, er det på sin plass å minne om at det ifølge Folkehelsa kan ta to til tre uker før vi ser effekten av tiltakene i form av lavere smittetall. Dette har blant annet å gjøre med tiden det tar før den smittede oppsøker helsetjenesten og analysetiden. Det betyr at vi først mot slutten av måneden vil kunne se effekten av de tiltak kommunen har satt i verk, eventuelt om det kan lempes litt på tiltakene.