Beboere i området i Skillebekkområdet er fortvilet over den tilsynelatende lovløse tilstanden som regjerer når det gjelder parkering i området ved Skillebekk. Nå etterlyses et kommunalt "trafikkpoliti" til å ordne opp i forholdene.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./foto: Hanne Høiås
Nittedalsavisen har mottatt flere meldinger fra beboere i Skillebekkområdet hvor det klages over tildels lovløse tilstander hva parkering angår.
Det er ved innkjørselen til området satt opp et parkering forbudt. Det virker ikke som dette respekteres i nevneverdig grad. Det er fra beboere i området meldt om at det stort sett alltid står 6-7 biler der. Det er flere ganger blitt ringt inn melding til politiet om at parkeringen er trafikkfarlig. Dette da parkeringen medfører at det blir bare en kjørebane. I tillegg er denne parkeringen rett etter en sving, noe som gjør at man ikke kan se forbi bilene og se om det kommer trafikk i mot.
Etter hva Nittedalsavisen får opplyst, har politiet vært i området flere ganger og bøtelagt bilister som bryter parkeringsforbudet, men bare dersom bilene er parkert slik at de er til fare for trafikken. Dessuten er det jo slik at straks politiet har dratt fortsetter den ulovlige parkeringen.

Etterlyser parkeringsvakter
Etter hva Nittedalsavisen har kunnet bringe på det rene, er ikke dette noen som bare gjelder Skillebekkområdet. Flere steder klages det over uvettig parkering. Nå etterlyser flere en kommunal parkeringsvakt, en eller flere som kan reise rundt og holde styr på at det ikke parkeres ulovlig. Dette kan jo også bli en kommunal inntektskilde?
Flere kommuner har jo en ordning med kommunale parkeringsvakter som reiser rundt og holder orden både på kommunale parkeringsplasser og at parkeringsbestemmelser, herunder parkering forbudt-skilt, overholdes. Dette burde ikke være uoverkommelig å få etablert også her i Nittedal? Dersom parkeringsvaktene også gis mulighet til å ilegge gebyr ved overtredelser burde jo også dette kunne gi kjærkomne inntekter i en slunken kommunekasse? For det er vel ikke bare på Skillebekk det er problemer med ulovlig parkering?
Hvordan står det forøvrig til der du bor? Send oss en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..