For første gang på nesten to uker er det frem til kl. 22.00 onsdag ikke registrert nye positive prøver for koronasmitte. Dette ifølge Nittedal kommunes oversikt.

Vi kan håpe at det at det idag ikke er registrert inn nye positive prøver kan tyde på at det skjer en utflating. Men det er for tidlig å si. Det samme gjelder i hvilken grad kommunens smitteverntiltak har hatt.

Kriseledelsen møtes torsdag
Det har vært en del tilfeller av smitte ved bygdas skoler den senere tid. Dette har ført til spekulasjoner om kriseledelsen vil innføre nye og strengere tiltak for bygdas ungdommer. Et tiltak som vurderes er at ungdomsskolene i bygda går fra gult til rødt farenivå. Rødt farenivå kan blant ammet bety at klassene deles inn i mindre grupper. Rødt farenivå kan også bety at man innstiller alle former for organiserte innendørs fritidsaktiviteter for ungdom i alderen 13-19 år.
Leder av kommunens kriseledelse, fungerende ordfører Inge Solli, uttalte tidligere i dag til lokalavisen Varingen at kriseledelsen har vurdert en rekke tiltak, men at de foreløpig ikke har konkludert. Det er vel ikke usannsynlig at en evemtuell utflating av smiitetilfeller vil kunne spille inn. En avgjørelse vil uansett først foreligge når kriseledelsen har sitt ordinære torsdagsmøte kl. 11.30.