Mye kan tyde på at det nå går mot en løsning om Ryggevannenes fremtid, en løsning som vil innebære bevaring av dammene og damanleggene tilknyttet disse.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Foto: Eivind Korvald
Det er lenge siden kampen om et damanlegg har utlyst så mye engasjement som skjebnen til Ryggevannene, En gammel aksjonist som meg tenker tilbake til Mardøla-aksjonen (som riktignok var før min tid) og ikke minst kampen om Alta-Kautokeinovassdraget. Nå har riktignok ikke Ryggevannene blitt en nasjonal sak som de tidligere nevnte, men lokalt i Nittedal har disse vannene, sammen med Høldippeldammen, vakt et stort engasjement.

Høldippelen reddet
Høldippeldammen er nok sikret også for etterslekten. Det har hele tiden vært en sterk politisk vilje til å bevare Høldippelen som det eldorado det er, ikke minst på solrike sommerdager. Det striden har stått om er om man også skulle bevare Nordre og Søndre Ryggevann. Disse to vannene har ikke tidligere vært inne som en del av det som heter "Økonomiplan". Tvert i mot har rådmannen gjort oppmerksom på at han ikke har funnet plass til disse to dammene på neste års budsjett.

Løsninger nær
Nå kan det imidlertid virke som om det kan finnes en løsning som også innbefatter de to Ryggevannene. I rådmannens saksfremstilling til kommunestyret, står det at kommunen støtter at NRV AS, på vegne av de involverte kommuner, sender søknad til NVE om rehabilitering av dammene.
Løsningen som skisseres av rådmannen er at man i samarbeid med NRV AS, som ikke må forveksles med NRV IKS, søker en løsning hvor man senker vannstanden slik at den kommer på nivå med slik vannstanden var før 1960.
I tillegg anbefaler rådmannen at bygdas politikere vedtar at det skal innledes forhandlinger med nabokommunene for å få disse med på å finansiere rehabilitering av dammene. Når de økonomiske forutsetningene for overtakelse er klarlagt, vil rådmannen komme tilbake med en ny sak.

Glede hos aksjonistene
Løsningen som skisseres for Ryggevannene, samarbeid med nabokommunene om finansiering, utløser glede hos de som har ivret sterkest for bevaring av dammene,
- Dette er veldig gledelig, sier Lise Heier i Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon. Lise Heier har vært en iherdig aksjonist for å bevare Ryggevannene. Hun er oppglødd ved tanken på at det nå kan synes å gå i retning av bevaring.
- Vi anbefaler absolutt at dere går inn for rådmannens forslag om samarbeid med nabokommunene om delfinansiering av rehabilitering og bevaring av dammene, sier hun i en kort uttalelse til Nittedalsavisen.