I morgen vil Nittedal tenne ett lys for vår hardt rammede nabokommune Gjerdrum. Møt opp og hvis din medfølelse for Gjerdrum.

Per 3. januar er fire av de savnede etter leirraset i Gjerdrum funnet omkommet. En hel kommune er rammet, en kommune som er vår nabokommune. I 2019 ble vi selv rammet av et leirras på Li, et ras som heldigvis ikke fikk de samme alvorlige følger som raset i Gjerdrum.
For å vise Gjerdrums innbyggere at vi i Nittedal bryr oss om dem, har det blitt satt i gang en aksjon hvor hver enkelt av oss stiller oss opp langs med veien fra rådhuset og mot Gjerdrum. Man oppfordres til å møte opp ved Flammen kl. 18.00. Deretter går man ned mor rv4 og tenner ett fakkel/lykt for nabo kommunen Gjerdrum langs riksvei 4. Det presiseres fra arrangørene at det ikke er nødvendig å ta turen til kulturhuset for å delta. Man kan stille seg opp hvor som helst på strekningen fra rådhuset bia Slattum og Nittedal kirke.