Hvordan vil de vi kaller seniorer bo i fremtiden? Hva slags boliger vil de etterspørre? Hvilke behov vil de ha?

Nå kan vi som bor i Nittedal bli med og forme hva slags boliger kommunen skal satse på i fremtiden. Det skal bygges mange boliger i Nittedal i årene fremover. Mange av dem vil bli bebodd av det som kalles seniorer, personer 55+.
Dette vil bli en kjøpesterk gruppe som vil sette andre krav til sine boliger enn de som er eldre i dag. Morgendagens seniorer vil være aktive. Mange av dem vil ha god økonomi og kanskje være villig til å betale for å bo sentralt i lettstelte boliger. Mange av dem vil ha et sosialt nettverk av barn, barnebarn og venner de vil ha kontakt med så lenge de har helse til det.

Ønsker innspill
Selv om det finnes mye materiale på hvordan seniorer vil ha det, er det i praktisk politikk man kan gjøre folks ønsker til virkelighet.
Derfor ønsker de som skal være med på å planlegge folks fremtid her i bygda nå innspill fra nettopp det som er målgruppen; dagens og morgendagens 55+. Her ønsker man innspill på
Fra hus til leilighet?
Fra park til hage?
Plass til barnebarn, besøk og bil?
Nå kan du bli med på dagskonferanse i Lillesalen i Flammen om seniorboliger. Du kan få ideer ut i fra realiserte bokonsepter. Men kanskje det viktigste; bidra med tanker og ideer om fremtidens behov og muligheter.
Arrangementet skjer i regi av Nittedal kommune og Husbanken. Det er åpent for alle interesserte og  krever ingen påmelding. Datoen er 25. februar kl. 15-19.

Følg Nittedalsavisen på facebook!