Høyeste smittetall siden november registrert søndag. Hele ti personer ble rapportert smittet søndag.

Etter noen dager med lave smittetall, spratt smitten i være søndag. Hele ti personer ble rapportert inn til kommunens smitteteam med smitte. Så høyt antall smittede må vi helt tilbake til slutten av november for å finne. Siste uke i november kunne fremvise smittetall på ti og tolv, men siden da har tallene stabilisert seg på mellom tre til seks smittede - før de nå altså spratt i været.

Møtes tirsdag
Ifølge fungerende ordfører Inge Solli skal kommunens kriseteam for korona møtes på tirsdag. Det er ventet at de høye smittetallene vil bli et sentralt tema på det møtet. Det vil neppe komme som noen overraskelse dersom kriseledelsen bestemmer seg for å innføre nye, lokale retningslinjer ut over hva regjeringen har innført. Det kan for eksempel bety hjemmeundervisning via Teams for enkelte skoleklasser o.l. Men dette vil bli bestemt på tirsdagens møte.