Så er det langt på vei avklart hva som skjer med tomta på Bjertnestangen. Det blir ikke Jula som etablerer seg der, men derimot Europris.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Fotos: Atlle Skift/Arkitektene Astrup og Hellern.
Mange av våre lesere har spurt seg om hva er det som skjer nede på Bjertnestangen. Det graves, men hva skjer?
Opprinnelig ble det antydet at det var Jula som skulle etablere varehus her. Men som Nittedalsavisen skrev da det ble spekulert i om Jula ville etablere seg der, var nok dette nærmest en føler fra eierne av tomta, Bjertnestangen Utvikling AS, på hva som kommunen kunne gå med på.
Tomta det er snakk om, er regulert til "etablering av lett industri, engrosfirma og salg av plasskrevende varer" samt kontorbygg knyttet til dette.

Her kommer Europris-bygget
Krever dispensasjon
Et varehus på tomta kan neppe kalles verken "lett industri" eller engrosfirma. Følgelig vil dette være virksomhet som vil kreve dispensasjon eller omregulering. I forbindelse med testballongen om mulig etablering av Jula på Bjertnestangen, ble det antydet fra kommunalt hold at de ville stille seg positiv til en søknad om dispensasjon eller omregulering.
Særlig Statens Vegvesen har tidligere vært kritisk til etablering av varehus på Bjertnestangen. Dette da den økte trafikk en slik etablering vil føre med seg vil kunne skape trafikale problemer ved utkjøringen på rv4. De har derfor krevd trafikktelling, noe som nå er foretatt.

Nedskalert bygg
Opprinnelig var planene oppføring av et bygg på to etasjer. Dette er nå nedskalert til en etasje. Men bygget blir uansett stort nok. Bygget vil få en grunnflate på 3.000 kvm. Slik eierne av tomta ser det, vil etablering av Europris kunne bidra til å tette handelslekkasjen vi i dag har til Oslo og Strømmen. Dette er så vidt Nittedalsavisen erfarer også et argument som vil bli fremført når det søkes om dispensasjon.
Hvorvidt det vil tette handelslekkasjen er kanskje usikkert. Men det som er sikkert er at mange i bygda vil sette pris på at Europris etablerer seg i bygda. Mange er de av oss som drar til Stovnersenteret for å handle i butikken som ligger der.

Planlegger åpning 2021/22
Det er foreløpig usikkert når en søknad vil komme på politikernes bord. En slik søknad vil nok ikke være uproblematisk. En ting er vegvesenets innsigelser, en annen ting er at det vil kunne komme i konflikt med tidligere vedtak i kommunestyret om at 80 prosent av all etablering skal skje i det såkalte Nittedal sentrum, definert som området fra Bjertnes videregående i retning Kjul, avgrenset av rv4. Særlig fra de ivrigste tilhengerne av etableringen av dette sentrumet har det vært stor motstand mot all etablering utenfor det vedtatte sentrumsområdet. Bjertnestangen er da definert å ligge utenfor et planlagt sentrum. Blant motstanderne av et sentrum slik planene er, vil derimot etablering av et varehus på Bjertnestangen vekke interesse. Dette da et varehus rett på den andre siden av riksveien vil kunne svekke et argument om å samle alt i aksen Bjertnes videregående-Mo-riksvei 4.
Når søknad om dispensasjon eller omregulering kommer på politikernes bord, vil vi kanskje kunne få en avklaring på om politikerne vil tillate etablering av varehandel på området. Eierne av tomta tar sikte på å åpne varehuset mellom høsten 2021 til høsten 2022, alt avhengig av hva politikerne bestemmer.