Ikke før er det kjent at Europris vil etablere seg på Bjertnestangen, så kommer nok en søknad om dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser for Bjertnestangen. Dette gang er det Nokab, som sammen med eier av nabotomt søker om tillatelse til å sette opp et kontorbygg på området.

Av Atle Skift (tekst), Nokab (tegning)
Norsk Kabel-TV, mest kjent som Nokab, er bygdas største leverandør av TV og internett, og har i  dag 17 ansatte. Per i dag har de tilhold på Hagansenteret, men da eier av Hagansenteret har planer om utbygging av senteret er det kun mulig for Nokab å få korttidskontrakter på lokalene de i dag disponerer, lokaler som grunnet firmaets enorme ekspansjon de siste årene er i ferd med å bli for små.
For å få mere stabile forhold å jobbe under, kjøpte firmaet for noen år siden en boligeiendom på Bjertnestangen. Tanken bak kjøpet var å rive og bygge nye, sentrale lokaler som er store nok til å kunne samle hele virksomheten under ett tak, men hvor det også er plass til å utvide virksomheten når behovet melder seg. Sammen med eier av nabotomta har de nå sendt søknad til Nittedal kommune om å få dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for området.

Kontorbygget
De planlagte kontorbyggene er tenkt plassert rett i ytterkanten av det planlagte Nittedal sentrum. Byggene vil totalt utgjøre ca. 1000 kvm. fordelt på tre etasjer hver med felles garasjeanlegg. Første. etasje, som har dårlig lysforhold, vil primært bli brukt til forretning, lager og industri. I de to øvrige etasjene ønsker man å tilrettelegge for en større andel kontor.

IT-senter
Tidligere i år gikk daglig leder i Nokab, Per Runar Furuseth, ut i media og annonserte planene firmaet har for tomta. Slik Nokab ser det for seg, vil en etablering på Bjertnestangen kunne gi store synergi-effekter, for eksempel ved at folk kjøper en TV og kan gå rett over parkeringen og fikse kabel-tv eller internett. De ser også for seg et utstrakt samarbeid med Bjertnes videregående, der de kan hente lærlinger til bedriften.  
- Jeg tenker også at det nye bygget kan samle andre IT-bedrifter i bygda, slik at det blir et IT-senter i Nittedal, uttalte Nokab-lederen til Varingen ved presentasjon av planene.

Kjepper i hjulet
Men selvfølgelig er det ikke bare bare å etablere en bedrift i nye lokaler i Nittedal. Det største hinderet heter "reguleringsplan for Bjertnestangen". I følge denne planen tillates lett industri, engrosfirma, lager og salg av plasskrevende varer samt kontorvirksomhet tilknyttet dette. I utgangspunktet tillates ikke et rent kontorbygg/verksted. Skal Nokab derfor få etablert sin virksomhet på stedet, må de innvilges dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Dermed blir det opp til bygdas politikere, dvs. formannskapet å avgjøre skjebnen til Nokabs planer på Bjertnestangen.

Positive politikere
Også Statens vegvesen har tidligere vært kritiske til etableringer på Bjertnestangen. Dette da de frykter økt trafikk gjennom rundkjøringen i krysset ved Mosenteret. Men dette mener utbyggerne å ha motbevist gjennom trafikkanalyse.
På politisk side var det særlig Høyre som var positive til saken. Partiets gruppeleder, Jan Stefan Holme, uttalte da planene ble kjent at dette var en sak kommunen burde støtte. Fungerende varaordfører Helge Fossum fra Frp, har tidligere sagt at kommunen bør bli en ja-kommune. Også fra andre partier er det kommet uttalelser om at planene om et IT-senter og bruk av lærlinger fra Bjertnes videregående høres spennende ut.
Så får man avvente den videre politiske behandlingen av saken.