Stadig flere reiser med Gjøvikbanen. VYs årlige oversikt over antall reisende er nå klar.

Den viser at det i 2019 var 2,1 millioner reisende på Gjøvikbanen. Dette er en økning 2,7 prosent i forhold til året før.
Totalt ble det i 2019 foretatt i overkant av 41 millioner reiser på lokaltogene på Østlandet. Det betyr at rundt 5 prosent av alle reiser med lokaltig på Østlandet ble foretatt med Gjøvikbanen.
Slik VY Gjøvikbanen (tidligere NSB Gjøvikbanen) ser det får de nå betalt for investering i nye togsett og flere avganger. Men de akter ikke å hvile på laubærene. VY jobber kontinuerlig for å utvikle tilbudet.

Følg Nittedalsavisen på facebook!