Nå foreligger det kommunale regnskapet for 2019. Det viser at Nittedal kommune fikk et overskudd på 79 millioner ifjor, et resultat som er rundt 21 millioner bedre enn budsjett.

Av Atle Skift
At Nittedal er en kommune med stram økonomi er noe vi alle har fått høre til stadighet. Økonomien er stram, det må spares og omstilles er andre ting vi hører. Da er det desto gledelig at den daglige driften av kommunen går så det griner. Hele 79 millioner kroner var overskuddet i 2019, hvilket er 21 millioner mer enn budsjettert. Det store overskuddet skyldes i stor grad at sektorene i kommunen har vært påholdne med pengebruken. Ingen av sektorene har brukt mer penger enn de fikk tildelt i sitt budsjett. Ikke bare har de holdt budsjett, de har klart å redusere sine utgifter. I 2018 brukte sektorene samlet sett 21 millioner mer enn budsjett. Dette har nå blitt snudd til mindreforbruk på 9 millioner kroner ifjor.

Stolt av de ansatte
Rådmann Finn Christian Brevig sier i sine kommentarer til de gode tallene, sendt ut til det politiske miljøet mandag, at resultatet gir et godt grunnlag for det omstillingsarbeidet kommunen skal gjennom de neste årene.
Av overskuddet på 79 millioner er ca. 25 millioner såkalt premieavvik på pensjoner. Dette er altså ikke penger som kan brukes til drift eller settes på bok, men som skal utbetales i pensjoner de neste syv årene. Det betyr at de gjenstår 54 millioner til sparing for fremtidige investeringer.

- Dette er historisk godt, og jeg er mektig stolt over alle ansatte, sier rådmannen Brevig.
- I en tid hvor ressursbruken er sentral, er en forbedring på 30 millioner kroner ganske enkelt enestående, fortsetter rådmannen.
Rådmannen trekker også frem det som imponerende at kommunens og de ansatte klarer å opprettholde tjenestenivået samtidig som man effektiviserer driften. Dette er med på å sikre Nittedals innbyggere gode tjenester også i fremtiden, avslutter rådmannen sine kommentarer.

Roser rådmannen

Også varaordfører Inge Solli er svært fornøyd. Solli fremhever at god økonomistyring er helt avgjørende for at Nittedal kommune skal klare å levere gode tjenester til innbyggerne samtidig som man bygger for fremtiden.
Inge Solli fremhever det gode arbeidet som rådmannen og hans stab har gjort for å kunne levere et så godt resultat.
- Dette er ikke noe som har kommet av seg selv. Det er systematisk jobbing og tett oppfølging av økonomien som er årsaken til at kommunen har snudd trenden fra merforbruk til mindreforbruk, sier han.
Varaordføreren understreker at selv om kommunen går med overskudd vil budsjettrammene fortsatt være stramme i årene som kommer. Han legger til at med god økonomistyring vil kommunen klare å gjennomføre nødvendig omstilling på en planlagt og kontrollert måte. Dette er bra for både våre innbyggere og de ansatte, slår varaordfører Solli fast.Lik Nittedalsavisen på facebook