Det har vært skrevet mye om mangelen på timer hos fastlegene her i bygda. Men bytter du til en fastlege i Hakadal kan du få time på dagen.

På nettsiden helsenorge.no kan man lett få ut oversikt over leger med kontor i Nittedal, hvor mange pasienter de har, om de har ventelister samt masse mer.
Med bakgrunn i henvendelser om lange ventelister hos bygdas leger tok Nittedalsavisen noen raske søk på helsenorge.no. Det vi fant var store variasjoner, både fra nord til sør og fra lege til lege. Enkelte har kilometerlange ventelister mens andre har så vidt halve pasientlista full.

17 legehjemler
Per dags dato har Nittedal 17 fastlegehjemler og en turnuskandidat. Disse har et varierende antall pasienter på sine lister. Det er legen selv som bestemmer hvor mange pasienter han/hun vil ha på sine lister. 10 av de 17 fastlegene i bygda har fra 1400-1600 på sine lister, 7 av legene har mellom 750 og 1200 på listene. Totalt står det det 21630 personer på listene. I gjennomsnitt gir dette i underkant av 1300 personer på den enkelte leges lista.
I og med at bygda har i overkant av 24000 innbyggere, tilsier dette at et sted mellom 2-300o av bygdas innbyggere ikke har fastlege her i bygda. Dette kan skyldes flere forhold. En viktig årsak er nok at folk som flytter hit til bygda fra for eksempel Oslo gjerne beholder den fastlegen de hadde der de bodde før. De synes det er greit å ha en lege man kjenner, gjerne gjennom flere. Flere jobber også i Oslo, da er det greit å ha fastlegen lett tilgjengelig i arbeidstiden, slik at man ikke trenger å ta fri fra jobben over lengre tid enn nødvendig for å besøke legen.

Trenger 3 fastlegehjemler til
Det er i Hakadal det er ledig kapasitet. Ifølge tidligere uttalelser fra kommunelegen, Tron Thorkildsen, skulle han gjerne sett at listene i Hakadal ble fylt fortere opp. Slik han ser det er 1200 pasienter på en liste tilstrekkelig. Skal en da også få de som i dag har fastlege utenfor bygda på "bygdelisten", vil det være behov for tre fastlegehjemler til.
Men inntil det kommer flere fastleger, så er det til Hakadal man må dra hvis man vil ha fastlege. Der får man det da til gjengjeld på dagen. Kommunelegen vil oppfordre folk ellers i bygda til å velge en av de dyktige legene i Hakadal.

Her er oversikten

Følg Nittedalsavisen på facebook!