1. juli er det slutt på å ta ut penger på Posten. Fra denne dato er det slutt på at DNBs kunder kan ta ut penger på posten. Skal du ta ut penger etter denne datoen må du bruke minibank eller gjøre det i butikken når du handler.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Postsparebanken, fullt navn Norges Postsparebank, som var navnet frem til 1992, ble etablert i 1950. Formålet var å være Postverkets system for sparing. Bankens første kontohaver var daværende statsminister Einar Gerhardsen. Postgiro var allerede blitt etablert under krigen som Postverkets betalingssystem, sammen var Postsparebanken og Postgiro, selv om de var organisert som to selvstendige selskaper, et system for sparing og pengeoverføring i konkurranse med bankene og deres Bankenes Betalingssystem (BBS).

Postsparebanken og Postgiro fusjonerer
Postsparebanken ble i 1992 omorganisert til Norges Postbank (Postbanken). I 1992 fusjonerte Postbanken og Postgiro under navnet Postbanken ASA. I 1999 ble Postbanken fusjonert med DNB. Samtidig ble det inngått samarbeidsavtale mellom DNB og Posten Norge.
I 2002 vedtok Stortinget en lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Postens nett av ekspedisjonssteder. Da Post i Butikk (PiB) ble opprettet som erstatning for de gamle postkontorene, ble PiB en del av DNBs fillialnett, og et sted man kunne få utført et begrenset sett av banktkenester, hovedsaklig innskudd/uttak av penger samt betaling av regninger.

Men nå er det slutt
Fra 1. juli er det slutt på 60 år med banktjenester på posten. Da opphører avtalen DNB har hatt med Posten Norge om banktjenester og banktjenester som innskudd/uttak av penger og betaling av regninger vil ikke lenger være tilgengelig.

Slik blir DNBs kontanttilbud
Fortvil ikke, DNBs vil ha et tilbud til de av sine kunder som fremdeles bruker kontanter eller betaler regninger "på gamle måten".
Samtidig  som tilbudet om banktjenester via Posten forsvinner, lanserer banken tjenesten "Kontanttjenester i butikk" i NorgesGruppens butikker (Joker, Meny, Kiwi mfl.) Foreløpig er det bare DNBs kunder som kan bruke tjenesten, men banken jobber for at flere banker og butikker bli med på ordningen. Med denne tjenesten kan kundene på en enkel måte gjøre innskudd og uttak fra sine konti via butikkenes kortterminaler. Løsningen vil kreve at den enkelte kunde må legitimere seg med bankkort og pinkode.
DNB har ikke helt glemt at selv i vår digitale tidsalder, så er det kunder som av forskjellige årsaker ikke ønsker eller kan nyttiggjøre seg digitale banktjenester. For denne kundegruppen lanserer DNB fra 1. juli tjenesten "Bank uten internett"der kunden får tilbud om å bruke brevgiro, avtalegiro, kontofon, telegiro, ulike SMS-tjenester samt kontoutskrift i papirformat i postkassen.

Ring en rådgiver
Banken har også opprettet et direktenummer man kan ringe og få hjelp. Ved å ringe 23021050 vil man komme i kontakt med en rådgiver. Denne rådgiveren vet at den som ringer ham/henne ikke bruker bankens digitale tjenester. Kunderådgiveren vil hjelpe kunden gjennom de ulike tjenestene som tilbys gjennom tjenesten "Bank uten internett".

Følg Nittedalsavisen på facebook!