Det var kanskje enklere før når ens barn skulle starte på skolen? Barna lekte med de andre ungene i gata. Men om det er vanskeligere for ungene å bli kjent med hverandre, finnes det lekegrupper.

Noen hver av oss kan nok huske at når det var tid for skolestart, så kjente man andre under man skulle gå sammen med. Slik er det ofte ikke lenger. Ungene som skal begynne sammen på skolen er spredd på flere boområder, og veldig ofte spredd på forskjellige barnehager.
For å hjelpe litt på dette, har det blitt startet en egen facebookside. Som initiativtakerne selv skriver, så er denne siden er til for at våre kjære små skal få en enda finere skolestart, ved at de kan bli mer kjent på forhånd. God kontakt og bekjentskap mellom foreldrene er også en fordel som skaper bedre skolemiljø på sikt.

Enkle regler
Unngår en lang liste med regler, men enkel og grei folkeskikk, samme tanker som ved skolemiljø: inkluderende og alle skal med. Det er viktig å unngå klikkdannelser
Andre temaer enn at barna er sosiale sammen er det ikke plass til i denne gruppen.
Lekegruppen tar smittevernet på alvor .  Alle tar eget ansvar for smittevern. Kanskje blir det mange som deltar. Men uansett om vi blir noen få, eller mange må liten som stor utvise samme forsiktighet som vi gjør ellers, står det på facebooksiden. Det understrekes også at de er opptatt av å holde riktig avstand mellom voksne, selv om vi er ute. Følger alle regler og anbefalinger fra Nittedal Kommune og FHI.
Låter dette spennende? Søk opp lekegruppe for skolestartere på Rotnes på facebook for nærmere info om tider, sted osv.