Onsdag peker pilene på smittekurven igjen litt nedover. Men om dette betyr at smitten er i ferd med å flate ut, gjenstår å se.

Nittedal kommunes oversikt over nye tilfeller av korona-smitte i Nittedal viser at det onsdag ble rapportert inn "bare" fem nye tilfeller av smitte her i bygda.  Det er åtte færre en tirsdagens rekordhøye tall på tretten. Men om dette er starten på at smittekurven flater ut, er altfor tidlig å fastslå.