Utdanningsforbundet i Nittedal vil ha større voksentetthet i bygdas barnehager. Særlig de kommunale barnehagene ligger helt ned mot den nedre grensen som er satt i regjeringens bemanningsnorm for barnehagene.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Stortinget har vedtatt en såkalt "bemanningsnorm" for barnehagene. Normen stiller krav om at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seksbarn over tre år.
I forkant av mandagens kommunestyremøte var det møte i det partssammensatte "administrasjonsutvalget". I dette utvalget sitter det representanter for de ansatte, for kommunens administrasjon og kommunestyret.

Naturlig å ta opp
I og med at administrasjonsutvalget denne dagen ville være en nærmest forpostfekting før kveldens kommunestyremøte, var møtet i utvalget satt opp til å dreie seg om det som de med en fin setning kalte "reduksjon av overkapasitet i barnehagesektoren". Noe som bare er fine ord for å få ned antallet barnehageplasser.
I møtet i administrasjonsutvalget, fant Utdanningsforbundet Bjørn Atle Årbog tiden inne for å løfte frem sak om å øke voksentettheten i barnehagen.

Bemanningsnorm
Slik Utdanningsforbundet ser det, er bemanningen for dårlig i bygdas barnehager. Stortinget har altså vedtatt en bemanningsnorm for barnehagene. Omregnet for oppholdstid og årsklasser, er normen da 1 voksen per 6. barn. Ser man på hvordan dette er i Nittedal, er det de private barnehagene som kommer best ut. Her er det 1 voksen per 5,6 barn, mens det i de kommunale er 1 voksen per 6,1 barn. Nittedals kommunale barnehager "toucher" planken på 1 voksen per 5. barn, men ligger altså over - som i denne sammenheng vil si å ha for mange barn per voksen.

Bjørn Atle Årbog var også nøye med å poengtere at denne normen ikke gjelder i hele barnehagen åpningstid, som som regel er fra 07.00-17.00 - med gjerne en kjernetid mellom 10-14.
Slik Utdanningsforbundet ser det, er det viktig å ha god voksentetthet hele dagen, ikke bare i kjernetiden.

Forslag
Utdanningsforbundet leverte derfor et forslag til utvalget som lyder som følger: "Nittedal kommune" skal ha som ambisjon å øke personaltettheten for å videreutvikle kvaliteten i de kommunale barnehagene".
Utvalget mottok forslaget, men da kommunestyret skulle møtes rett etter utvalgsmøtet, fant man det mest hensiktsmessig å "oversende saken til kommunestyret uten realitetsbehandling", hvilket vil si at utvalget bare "åpner konvolutten" og putter det i innboksen til kommunestyret. Ingen debatt, det bare oversendes.

Ikke akkurat applaus
Da saken senere på kvelden kom på kommunestyrets bord, var det i form av et forslag fra SP . Ida Eliseussen fremmet der på vegne av SP Utdanningsforbundets vedtaksforslag fra administrasjonsutvalget.
Det vil være å overdrive at forslaget utløste applaus fra kommunestyrets medlemmer fra de såkalte flertallspartiene. Unntaket var SV, som også her brøt ut fra den såkalte "flertallsblokka" og omfavnet forslaget.
Heller ikke på opposisjonssiden var det unison støtte til forslaget. Selv ikke de partiene som gjerne skriker høyest om kvalitet i barnehagene, om viktigheten av kunnskap og voksne i barnehagene, fant å kunne støtte forslaget. Mulig det var for kontroversielt så tett opp til en engasjert debatt der opposisjonen, med støtte fra SV, overstyrte hva flertallsblokka hadde foreslått.
Da forslaget etter hvert som opp til avstemming, fikk det støtte fra SP, MDG, SV og Rødt, noe Årbog var fornøyd med.
- Saken har lært politikken i Nittedal mye om barnehagedrift og struktur i Nittedal. Det tenker vi i Utdanningsforbundet at vi skal bygge videre på. Vi vil ha en bedre bemanningssituasjon og flere pedagoger i både kommunale og private barnehager.
Han lover å  komme tilbake med forslag om å styrke kvaliteten i nittedalsbarnehagene både under rammesak og budsjett. Slik han ser det, hadde nok flere partier kunne ha støttet det hvis de hadde skjønt at dette ville vært et godt mål for alle barnehagene i Nittedal - også de private. Ifølge Bjørn Atle Årbog spiller det nok også inn at møtet i administrasjonsutvalget ble avholdt bare en time før kommunestyret
- Kort tid for å sette seg inn i et slikt forslag, er hans kommentar.