Vi nærmer oss sakte, men sikkert 2000 personer i Nittedal som har blitt vaksinert mot korona. Samtidig viser smittekurven på nytt en nedadgående trend.

Siste oversikt fra FHI, publisert i VG kl. 13.22, viste at det nå er 1495 personer i Nittedal som har blitt vaksinert mot koronaviruset.
Samtidig som antall vaksinerte øker, viser kurven over nye smittede i Nittedal for andre dag på rad en synkende tendens. Om det er en sammenheng mellom at flere blir vaksinert og den synkende smittekurven, eller om det bare er en tilfeldighet at smittekurven er synkende, skal være usagt.

Smittede
Oversikten over antall smittede viste ellers at det i løpet av gårsdagen ble rapportert om fire nye smittetilfeller her i bygda. Med gårsdagens tall, har nå 477 personer hjemmehørende i Nittedal kommune vært smittet av korona siden utbruddet av pandemien i mars 2020.

Oversikt over vaksinerte
Vi vil nå forandre litt på de grafiske oversiktene vi trykker.
Fra og med mandag vil vi i tillegg til oversikt over antall smittede, også lage en grafisk oversikt over antall smittede siden siste oppdatering og det totale antall smittede.

Diagram - smittede