Tøyen barnehage har vært mye i media i det siste. Det er blitt en barnehage hele bygda har hørt om, men ikke alle har sett. Men nå har alle som vil mulighet til å besøke barnehagen under "åpen dag" lørdag 20. februar.

Det smis mens jernet er varmt i Tøyen barnehage. Nå vil de få flest mulig til å velge akkurat denne barnehagen når de skal ha plass til sine barn.
Ikke før har foreldregruppa i Tøyen barnehage klart å gjennomføre en uhyre vellykket aksjon for å hindre at kommunen legger ned barnehagen deres, så går de i gang med å få flest mulig foreldre til å søke barna deres inn ved barnehagen. Som et ledd i denne kampanjen, arrangerer de lørdag 20. februar "åpen dag" fra klokken 10-13.

Dette er Tøyen barnehage
Visjonen til barnehagen er: Med skrubbsår på knærne og stjerner i øyene!
Barnehagen har to avdelinger og organiserer dagen i mye gruppeaktiviteter, fordelt på gode lekerom inne og fine lekearealer ute. Vi har for tiden 33 barn totalt. 10 ansatte jobber i barnehagen og vi har 50 prosent barnehagelærerdekning.
Åpningstiden er mandag til fredag mellom kl. 07.00 og 17.00.
Barnehagen har et godt foreldresamarbeid som har fokus på det beste for barnet og har et inkluderende miljø med god kvalitet i barnehagehverdagen. Tøyen barnehage er opptatt av trygghet, vennskap, fysisk aktivitet og språkglede.
Så nå er det bare å ta med barna, både egne og andres, og stikk en tur innom barnehagen oppe ved Kiwi på Tøyenhaugen - så får dere selv se hvorfor foreldrenes slåss for å beholde barnehagen sin.