Så skjøt koronaviruset ny fart og økte antallet smittede med åtte til 488.

Søndag morgen tikket det inn beskjed om at det lørdag var påvist åtte nye smittetilfeller her i bygda. Nittedal kommune opererer på sin hjemmeside med at dette bringer det totale antallet smittede i Nittedal opp i 488, mens det utfra hva som er offentliggjort av tall tidligere skal være en mindre, det vil si 487.

Fotballtrening
Ifølge hva som er blitt offentliggjort fra kommunens smitteteam, skal fire av smittetilfellene ha sammenheng med utbruddet på 4.- og 5. trinn på Slattum skole. Det er også opplyst at noen av elevene på skolens 4. trinn skal ha vært på utendørs fotballtrening sammen med jevngamle fra Ulverud og Holumskog skoler. Denne fotballtreningen skal ha foregått i det som betegnes en "smittefarlig periode".
Alle som deltok på denne fotballtreningen er derfor satt i karantene, opplyser leder av kommunens kriseledelse, Inge Solli.

Diagram smitte per dag