Mens det er overskudd hva angår barnehageplasser i Søndre og tilnærmet likevekt i Hakadal, er det i Rotnesområdet stor mangel på barnehageplasser. Derfor planlegges det å bygge en ny, kommunal barnehage i det området. Men hvor?

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Som vel de fleste har fått med seg, skal det bygges mye i Rotnesområdet de neste årene. Dersom planene står seg, skal 80 prosent av bygdas vekst de neste tiårene skje i Rotnesområdet, Dette fører selvfølgelig også med en stor vekst hva angår boliger. og i boliger bor det for en stor del familier med barn. Mange politikere har i den forbindelse tatt til ordet for at man må lære av Kruttverket-utbyggingen. Der kom det boliger først, så planla man barnehage. Sjokket ble stort når man erfarte at det kom langt flere barn i området enn det man hadde planlagt for.

Barnehageplanen
Kommunen driver i dag fem kommunale barnehager. Disse barnehagene er relativt små, og følgelig noe dyre i drift. Det er derfor lagt planer om at fremtidige kommunale barnehager skal være det man kaller effektive, altså relativt store enheter med plass til mange barn. Mest aktuell i så måte, er å bygge en kommunal barnehage i Rotnesområdet. For det er ihvertfall alle, utenom Høyre da, enige om: Barnehagen på Rotnes skal bli kommunal. Høyre vil i god gammel Høyretradisjon at ett eller annet barnehagekonsern skal både bygge og drive barnehagen.
For å skaffe barnehageplass i dette området, er det planer om å bygge en ny, stor kommunal barnehage i Rotnesområdet. Denne barnehagen skal ha plass til minst 130 barn fordelt åtte avdelinger.
Det er viktig å være klar over at denne barnehagen ikke vil erstatte de to eksisterende kommunale barnehagene i området, den vil komme i tillegg til Nygård og Bjertnes.

Hvor skal den ligge
Det store spørsmålet er selvfølgelig hvor denne nye kjempebarnehagen skal ligge. Det er ikke akkurat mye ledig plass i området den skal ligge i. Mye areal som kunne vært aktuelt er allerede benyttet til boligbygging.
Opprinnelig ble det foreslått å bygge barnehagen på en tomt ved Rotnes skole, et forslag som fikk tommelen ned av fylkesmannen. Deretter kom administrasjonen opp med et forslag om å bygge barnehagen på jordet sør for Svartkruttveien. Heller ikke dette ble godtatt av statsforvalteren. Begrunnelsen var at begge tomtene legger beslag på dyrket mark.
Andreas Wessel, som eier tomta ved Rotnes skole, vil tydeligvis ha barnehagen på sin grunn. Kanskje ikke så rart. Han vet jo at det å ha kort vei til barnehave, og skole når barna blir større, øker attraktiviteten til et boligområde. Han foreslo derfor at man flytter barnehagen til nabotomta, som han også eier. Den berører ikke dyrket mark, og bør derfor kunne være akseptabel for statsforvalteren.
Men hva blir det til?
Begge de to tomteforslagene ligger inne i kommuneplanen. Men etter hva Nittedalsavisen får opplyst, vil flertallspartiene sannsynligvis gå inn for å legge barnehagen på tomta sør for Svartkruttveien - langt unna både togstasjonen, og ikke minst; langt unna der barna bor. Så her blir det da tydeligvis bilbasert henting og bringing av barna. Svaret på hvor politikerne vil plassere barnehaven, kommer kanskje når kommuneplanen vedtas. Begge tomtene ligger inne i kommuneplanen. Men det er viktig å være klar over at det kun er tomtevalget som ligger inne i kommuneplanen. Å vedta byggingen av barnehagen er nok et stykke inn i fremtiden.